Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Kurser och utbildningar

Arbetsmiljö i praktiken

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljöarbetet, d.v.s. ansvaret för att chefer, skyddsombud och medarbetare har kunskaper om samt arbetar efter de regler som gäller för verksamheten och dess olika arbetsmiljöområden. Medarbetarens ansvar är att medverka i arbetsmiljöarbetet.

I denna kurs går vi igenom kraven i företagets arbetsmiljöarbete. Vidare behandlar kursen hur konkurrensfördelar kan skapas genom ett medvetet och strukturerat arbete med arbetsmiljön på företaget.

Innehåll

I kursen går vi övergripande igenom arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Fokus i denna kurs ligger på vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär i praktiken. Vidare fokuseras på föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö där begreppet ”hållbar organisationsutveckling” kommer att diskuteras: Vad skapar engagemang i arbetet med att ständigt förbättra sin verksamhet, inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken? Vilka ”resurser” finns tillgängliga i företaget?

Under kursen kommer föreläsningar varvas med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Syfte

Syftet med kursen är att, genom en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, tydliggöra chefsansvaret men också peka på hur konkurrensfördelar kan skapas genom samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursdeltagare

Kursen vänder sig till chefer på alla nivåer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare som har visst personalansvar eller annars arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget. Denna kurs vänder sig även till skyddsombud.

Kursen anordnas och leds av Livsmedelsföretagen.

Tid och plats

Du hittar alla aktuella kurser i vår kalender.

Kurskostnad

Pris för medlem: 2 900 kr exkl. moms.

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.