Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Kurser och utbildningar

Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef

Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föredrag, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt.

När du har gått kursen ”Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef” tar du med dig  grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Du får också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna. Vårt mål är att du ska känna dig trygg  i arbetsmiljöarbetet.  Du kommer också att kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom den tekniskt och fysiska liksom den organisatoriska och sociala, arbetsmiljön.

Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som har ett visst personalansvar eller arbetar med arbetsmiljöfrågor inom företaget

Du behöver inga förkunskaper. Kursen är grundläggande och passar dig som är ny som chef och dig som vill få fräscha upp minnet.

Kursen ges tillsammans med IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige). En av kursledarna är Pernilla Lindskog som var arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen tom december 2018.

Innehåll

  • ”Viktigast inom arbetsmiljön för dig som chef” fokuserar på ansvarsbegreppen, även straffrättsligt.
  • Vi går också igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär.
  • Vi  varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
  • Fokus ligger på chefens ansvar men vi tar även upp betydelsen av samverkan mellan chefen och de anställda.

Frågor som kursen tar upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet och vilket ansvar har de?
  • Vad säger Arbetsmiljölagstiftningen? Vad innehåller den?
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Hur ser reglerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet ut och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur arbetar vi med dessa frågor?

Tid och plats

Du hittar alla aktuella kurser i vår kalender.

Linnéa Eriksson

Arbetsrättsjurist och förhandlare

Linnéa är förhandlare och arbetsrättsjurist. Linnéa jobbar bland annat med rådgivning i arbetsgivarfrågor, företräder medlemsföretagen i arbetsrättsliga förhandlingar, håller utbildning inom arbetsrätt och kollektivavtal och deltar i branschens kollektivavtalsförhandlingar. Linnéa är utbildad jurist med speciell inriktning på arbetsrätt. Linnéa har tidigare jobbat på advokatbyrå, även där med fokus främst på arbetsrättsfrågor.

 

Linnéa ansvarar för tilläggsavtalen till Livsmedelsavtalet avseende chokladindustrin och äggproduktindustrin samt kollektivavtalet avseende kafferosterier och kryddfabriker.