Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Kurser och utbildningar

SAM, OSA och MTO – Bra grunder för arbetsmiljön

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med en etablerad säkerhetskultur är grunden till en sund och säker arbetsmiljö. Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare och arbetsgivarföreträdare som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Den här kursen är för dig som vill fräscha upp dina arbetsmiljökunskaper och även för dig som saknar förkunskaper. Innehållet i kursen är grundläggande.

Innehåll

  • Vi går bland annat igenom praktiska hjälpmedel och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och uppdaterar kunskaper – hur kan vi göra, hur kan vi tänka?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – hur kan vi undersöka och arbeta vidare?
  • Säkerhetskultur – människa – teknik och organisation (MTO) – hur kan vi tänka?

Kursledare är en arbetsmiljöexpert ifrån Livsmedelsföretagen. Kursen ges som en endagarskurs ifrån kl. 9.00 till 16.00.

Kurskostnad

2 500 kronor exkl. moms för medlemmar i Livsmedelsföretagen.

Tid och plats

  • 5/5 i Malmö
  • 13/5 i Stockholm

Du hittar alla aktuella kurser och utbildningar kalender.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.