Utbildningar för våra medlemmar

Under 2018 kommer vi på Livsmedelsföretagen att samarbeta med flera förbund inom industrin angående vår kursverksamhet vilket möjliggör ett större utbud av kurser för dig som medlem. Om du har förslag på kurser som du tycker att vi ska tillhandahålla får du gärna höra av dig till medlem@li.se.

Varmt välkommen med din anmälan!

ARBETSMILJÖ 

ARBETSRÄTT

CHEF- & LEDARSKAPSKURSER

FÖRHANDLINGAR

SMÅFÖRETAGARTRÄFF

ÖVRIGT

Andra seminarier och utbildningar

Därtill anordnar vi löpande seminarier och utbildningar i andra aktuella frågor, bland annat forskning samt märkning av livsmedel.

Livsmedelsföretagens experter är också ute hos företagen och håller föredrag i olika frågor, exempelvis om Ekonomi och konjunktur.

Vi kan också rekommendera Svenskt Näringslivs kostnadsfria informationsträffar om avtalsförsäkringar.

Arbetsrättskurser i era lokaler

Livsmedelsföretagen anordnar även skräddarsydda kurser som vi ger ute på medlemsföretagen, anpassade efter era önskemål och behov. Vi kommer till era lokaler och håller kurs i en halvdag, en hel dag eller två dagar, det avgör ni själva i samråd med er förhandlare hos oss. Ni kan samla ihop en ledningsgrupp, en arbetsgrupp eller anställda från flera kontor om ni är en koncern. Kursmaterial anpassat för era behov ingår självklart i priset.

Kostnaden för utbildningen blir i allmänhet lägre än om motsvarande antal chefer och handläggare skulle genomgå en ordinarie kurs, samtidigt som hänsyn kan tas till företagets egen policy.

Hör av dig till din ansvarige förhandlare för att skräddarsy en utbildning som passar just ert företag! Du kan också maila oss på medlem@li.se.

Återbud eller ändring

Det går naturligtvis alltid bra att sätta en kollega i ditt ställe. Om återbud sker 1-4 veckor före kursstart tar vi ut en administrativ avgift på 20 % av kursavgiften. Om återbud sker sista veckan före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Deltagare som uteblir från kursen debiteras hela kursavgiften. För kost och logi gäller följande. Vid avbeställning eller utebliven närvaro skall beställaren ersätta Livsmedelsföretagen för de faktiska kostnaderna vi blir skyldiga konferensanläggningen.

Läs även

KalenderIntegritetspolicy