Anmäl dig till våra nätverk

Som medlem har du möjlighet att delta i Livsmedelsföretagens nätverk. Nätverken ger dig möjlighet att inkomma med synpunkter i olika frågor och utbyta kunskap med varandra. Våra experter ansvarar för nätverken, som vi delat upp i olika delområden. Anmälan gör du längst ned på denna sida.

Arbetsmiljö Märkning

Ex. märkningsfrågor, allergener, näringsvärdesdeklaration, närings- och hälsopåståenden.

Livsmedelslagstiftning

Ex. Främmande ämnen, hygien och kontroll, livsmedelsingredienser m.m

Mat och hälsa

Mat- och hälsofrågor: kostråden, saltfrågan m m.

FoU – Forskning och Utveckling

Ex. forskningsprogram, forskningspolitiska frågor, innovation

Förpackningar

Förpackningsfrågor, ex bisfenol A i metallförpackningar

Fält markerade med * är obligatoriska.