fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Ny dom från AD: Facken har rätt till kopia av anställningsavtal

Arbetsdomstolen har avkunnat en dom som berör tolkningen av innehållet i Livsmedelsföretagens kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Tvisten gäller huruvida en fackförening har rätt att erhålla omaskerade kopior av anställningsavtal i samband med anställningar som är längre än en månad.

I våra kollektivavtal med Livs finns en bestämmelse som innebär att företag ska lämna kopia av anställningsavtal till lokal facklig organisation om anställningen, som avtalet berör, ska pågå längre tid än en månad. I Livsmedelsavtalet framgår bestämmelsen av punkt 2.1, andra stycket. Motsvarande bestämmelse finns också i övriga kollektivavtal med Livs, exempelvis avseende tobaksbranschen och vin- och spritindustrin.

Det har under en längre tid rått oklarhet huruvida kollektivavtalsbestämmelsen står i strid med dataskyddslagstiftningen, såsom GDPR. Av den anledningen har många företag valt att maskera/dölja de uppgifter i anställningsavtalet som skulle kunna anses vara en del av den personliga integriteten, som GDPR-reglerna är avsedda att skydda.

Arbetsdomstolen slår i sin dom nu fast att det inte innebär någon konflikt med dataskyddslagstiftningen att lämna ut anställningsavtalen i omaskerad kopia, det vill säga utan att några uppgifter i avtalet stryks över eller döljs.

Livsmedelsföretagen vill med anledning av domen rekommendera samtliga medlemsföretag att, till fullgörande av kollektivavtalet, från och med nu överlämna omaskerad kopia av anställningsavtalet till Livs i de fall anställningstiden enligt avtalet överstiger en månad.

Det bör noteras att den nu avkunnade domen tar sikte just på den berörda konkreta kollektivavtalsbestämmelsen. Domen kan inte bedömas ha betydelse för andra situationer, där facklig organisation eventuellt påstår sig ha rätt till uppgifter, exempelvis så kallade ”avtalskontroller” eller vid lönerevisioner, eftersom något stöd för det inte finns i kollektivavtalen.

Vid lönerevision företräder således även fortsättningsvis fackföreningen endast sina egna medlemmar, eller anställd som lämnat personlig fullmakt till företrädarskap. Rätt till ”avtalskontroller”, som Livs ofta begär på lokal nivå, föreligger överhuvudtaget inte och bör avvisas.

Du hittar cirkuläret i länken här nedanför.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Mer information

Vid frågor kontakta Livsmedelsföretagens medlemsrådgivning på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy