fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Ny utbildning: Ledarskapsutveckling för chefer med inriktning på förbättringsarbete och engagemang

Den 16 november äger vårt nya utbildningsseminarium rum, där chefer och arbetsledare har möjlighet att bygga på sina kunskaper kring förbättringsarbete inom arbetsmiljö och produktion. Seminariet är ett led i Livsmedelsföretagens arbete med Nollvisionen med syfte att minimera arbetsskador och arbetsplatsolyckor.

Seminariet bygger på erfarenheter från förbättringsarbete vid närmare 300 företag som medverkat i Produktionslyftet och två böcker, ”Det värdefulla engagemanget” samt ”Utveckling av egen kraft – Från förändringsprojekt till förändringskultur”.

Utbildningen kommer att fokusera på vad som krävs för att få engagemang i arbetsmiljöarbetet, där grundtanken är att varje medarbetare ska ta ett eget ansvar, men då också ha förutsättningar, kunskaper och driv för att arbeta för en bättre, säkrare och effektivare arbetsplats.

Seminarieledare är Richard Berglund, som skrivit böckerna och samordnat arbetet i företagen inom Produktionslyftet. Richard har en bakgrund som forskare vid RISE IVF, där hans forskning framförallt har fokuserat på förutsättningar för medarbetarengagemang. Han har varit chef på olika nivåer och genomfört FoU-projekt, konsultinsatser och rådgivning för långt över tusen företag.

Tid och plats

Utbildningen äger rum den 16 november kl. 09.00-12.00 och genomförs digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad

Kostnaden är 500 kronor per person men vid flera deltagare från samma företag maximeras kostnaden till 1 500 kronor per företag.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret i den här länken

Varmt välkomna!

Heléne Eklöf, arbetsmiljörådgivare

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef

Heléne Eklöf Arbetsmiljöexpert 08-762 65 21

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.