Företagsröster om nyttan med medlemskapet

Här är några exempel på vad Livsmedelsföretagens medlemmar ser som den största nyttan med medlemskapet.

Kristina Vera Jr, HR Direktör JTI Sweden

HR - Tina Vera Jr

”För oss på JTI Sweden är det väldigt viktigt att våra anställda trivs med oss som arbetsgivare. Livsmedelsföretagen har givit oss på HR-avdelningen support i mycket av vårt dagliga arbete, till exempel genom värdefulla råd i arbetsrättsliga frågor och stöd med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Malin Strömberg, arbetsmiljörådgivare på Livsmedelsföretagen, har hjälpt oss att utforma en intern arbetsmiljöutbildning för våra chefer, samt stöttat oss i framtagningen av vår arbetsmiljöhandbok.”

Maria Åberg, Supply Chain, CSR, Orkla Foods Sverige AB

MariaÅberg

”För mig är Livsmedelsföretagen ett viktigt stöd och en stor trygghet i mitt dagliga arbete med ansvar för lagstiftnings- och märkningsfrågor. Genom Livsmedelsföretagens mycket kunniga, engagerade och proaktiva experter får jag möjlighet att följa lagstiftningsförändringar i sådan tid att jag både kan påverka och förbereda mig för de förändringar som vi hela tiden ställs inför. Genom organisationens närmare kontakter med Livsmedelsverket och departementen får jag en bättre möjlighet att framföra de konsekvenser som lagstiftningen får för oss, och få återkoppling på myndigheternas och beslutsfattarnas arbete.

Jag är också väldigt glad för den utveckling som är inom Livsmedelsföretagen, i vilken man stödjer företagen genom att driva och kommunicera viktiga frågor på ett proaktivt, alert och seriöst sätt. Vi behöver vara öppna och synliga för att öka kännedomen om vår verksamhet och därmed förtroendet för vårt arbete. Livsmedelsföretagen är i detta ett tydligt stöd för branschen.”

Claes Johansson, chef Hållbar utveckling, Lantmännen

15828 Claes Johansson skärm

Vi har god nytta av vårt medlemskap i Livsmedelsförteagen inom många olika områden, alltifrån arbetsgivar- och avtalsfrågor, till löpande information och rådgivning om lagstiftning och forskningsfrågor. Den löpande informationen om det ekonomiska läget och hur konjunkturen utvecklas är också ett mycket uppskattat område. Vi är också delaktiga i flera av de arbetsgrupper som arbetar med olika ämnesområden under ledning av Livsmedelsföretagen.

Vi ser positivt på den nysatsning som Livsmedelsföretagengör inom hållbarhetsområdet och ser fram emot att branschen och medlemsföretagen kan ta en proaktiv position. Det är också viktigt att Livsmedelsföretagen tar en plats i olika forum som hanterar komplexa frågor som går tvärs igenom värdekedjan och involverar andra branscher. Vi behöver ha en tydlig röst i hållbarhetsdebatten i stort men också i specifika sakfrågor.”