fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
CORONAKRISEN | ARBETSGIVARFRÅGOR

Överenskommelser om korttidspermittering förlängda till sommaren 2021

Livsmedelsföretagen har i anledning av ny lagstiftning träffat överenskommelser med de tre tjänstemannafacken Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om förlängning av möjligheterna att korttidspermittera anställd personal. Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2021, då hittillsvarande överenskommelse löper ut, och fram till den 30 juni 2021.

I sak innebär de nya överenskommelserna ingen ändring avseende hur ansökan om korttidspermittering/korttidsarbete sker och vi hänvisar till vårt cirkulär nummer 4/2020, där detaljer om förfarandet framgår. Cirkulär nr 4 hittar du här.

En skillnad i möjligheterna till korttidspermittering efter årsskiftet är emellertid att möjligheten att korttidspermittera anställd med en arbetsbefrielse om 80 procent upphör per årsskiftet. Möjligheterna att korttidspermittera med en arbetsbefrielse om 20, 40 eller 60 procent kvarstår. Liksom tidigare är det även möjligt korttidspermittera anställd som är under uppsägningstid.

Gällande överenskommelser om korttidspermittering med Livsmedelsarbetareförbundet löper det tills vidare, varför någon överenskommelse om förlängning inte har erfordrats.

Mer information
Vid frågor kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning på telefon 08-765 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy