fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
MAT OCH HÄLSA

PFAS och livsmedelsförpackningar

PFAS är ett samlingsnamn för kemikalier med kemiska egenskaper som gör att de ingår i vissa förpackningar. Enligt europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA är exponeringen av perfluorerade alkylföreningar (PFOS och PFOA) som kommer från mat så liten att det tolerabla dagliga intaget inte överskrids.

PFAS är ett samlingsnamn för kemikalier med kemiska egenskaper som gör att de ingår i vissa förpackningar. Det finns över 4 000 olika ämnen i PFAS-gruppen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA, och det är också dessa båda substanser som i studier av stora befolkningsgrupper visat sig kunna påverka kolesterolhalter, leverenzymer, reproduktionsmönster och immunförsvar. Dessa samband är dock svaga och fortfarande osäkra.

Enligt europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA är exponeringen av perfluorerade alkylföreningar (PFOS och PFOA) som kommer från mat så liten att det tolerabla dagliga intaget inte överskrids. Den absoluta merparten av exponeringen kommer från förorenat vatten, inte från förpackningar.

EU-lagstiftningen för material som är i kontakt med livsmedel gör det tydligt att matförpackningar som kommer ut på marknaden måste vara säkra och det finns ett utvecklat system både nationellt och på EU-nivå för riskbedömningar, utveckling av analysmetoder samt tillsyn och kontroll. Det pågår ett arbete med att komplettera EU:s lagstiftning med mer specifika regler för olika typer av förpackningsmaterial, däribland pappers- och kartongförpackningar.

Viktigt med likformiga regler inom EU

Livsmedelsföretagen följer noggrant det arbete som sker inom EFSA avseende bedömning av hälsorisker med PFAS, samt arbetet inom EU-kommissionen med att vidareutveckla EU-lagstiftningen på förpackningsområdet. Med tanke på att leverantörskedjorna är gränsöverskridande är det viktigt att ha likformiga regler inom hela EU för att garantera konsumenter samma skydd överallt. Livsmedelsföretagen menar därför att de här frågorna bäst regleras med hjälp av EU-lagstiftning och att det inte vore konstruktivt att Sverige ensidigt reglerar enskilda ämnen. Mer EU-harmoniserade regler snarare än nationell lagstiftning var också ett tydligt budskap till EU-kommissionen i den pågående översynen av EU:s förpackningslagstiftning. Mer än 90% av de svarande var av den uppfattningen, oavsett om de representerade industrin, intresseorganisationer, myndigheter eller vanliga medborgare. Däremot skulle Livsmedelsföretagen välkomna ett proaktivt svenskt agerande i Bryssel för att få mer detaljerade gemensamma EU-regler för pappers- och kartongförpackningar på plats så snart som möjligt.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om PFAS finns hos Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Tove Larsson Näringspolitisk chef 08-762 65 15072-204 29 64

Tove leder Livsmedelsföretagens näringspolitiska enhet och ansvarar för vårt public affairs-arbete på både nationell och europeisk nivå. Livsmedelslagstiftning, hållbarhet, hälsa, forskning och innovation, export och kompetensförsörjning är policyområden som enheten arbetar med. Tove har tidigare jobbat som hållbarhetschef på den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope i Bryssel, ansvarat för public affairs-enheten på konsultbyrån Weber Shandwick i Bryssel, arbetat på Europaparlamentet i Luxemburg samt på regeringskansliet. Tove har en magisterexamen i statskunskap från College of Europe, Brygge, Belgien och talar flytande franska, spanska och engelska.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy