”Vi ska vara Sveriges godaste bransch”

Bra mat som konsumeras tillsammans med andra skapar lycka. Så mycket välmående att det är mätbart och sammantaget höjer ett lands lyckoindex. Livsmedelsindustrin levererar inte bara nödvändiga vitaminer och mineraler, proteiner och kolhydrater. Vi skapar också välmående och hälsa. Utan mat överlever vi inte, så enkelt är det. Och bra mat gör oss lyckliga. Livsmedelsindustrin är i lyckobranschen.

Det finns många föreställningar om den industri som producerar mat. Det beror till viss del på att vi fortfarande har lite svårt att acceptera att vi har släppt tillverkningen av mat till andra. Att vi i stället för att själva odla, slakta, stycka, tillaga, baka, safta och sylta köper allt mer förberedd mat gjord av stora eller små företag, innehållandes råvaror från hela världen. Vi är inte alldeles bekväma i det moderna urbana samhället, där mat har blivit en vara bland andra. Mat är trots allt något som vi måste känna sådant förtroende för att vi är beredda att stoppa det i munnen och bokstavligen göra det till en del av oss själva. Därför är inte livsmedelsindustrin riktigt vilken industri som helst. Det är hantverk och industrialism på samma gång. Det är litet och stort i samma fabrik. Det är avancerad logistik och manuellt provsmakande samtidigt.

De allra flesta konsumenter tycker att landets livsmedelsproducenter levererar mat och dryck med hög kvalitet. Det är framförallt kommunikationen som misstros, inte minst på förpackningarna. Livsmedelsföretagen har efter hästköttsskandalen kontinuerligt börjat mäta förtroendet för livsmedelsindustrin. Den första mätningen visade att två tredjedelar av svenskarna har gott förtroende för livsmedelsindustrin. En tredjedel hade lågt.

Men förtroendet är fortfarande för lågt. Vi är som sagt inte vilken industri som helst. Vi måste vara och uppfattas som Sveriges godaste bransch i flera avseenden.

Hur når vi då dit?

Ja, undersökningar visar att ökad tydlighet, ärlighet och transparens om hur produktionen går till och de ingredienser som används är de viktigaste åtgärderna för ökat förtroende. Det tycker även företagen själva.  Här behövs åtgärder på flera plan

Förtroendet hänger även allt mer ihop med vilket ansvar företagen och branschen som helhet tar i olika hållbarhetsfrågor. Under Almedalsveckan presenterade Livsmedelsföretagen en hållbarhetsstrategi om allt ifrån matsvinn och hållbara transporter till djuromsorg och arbetsförhållanden hos råvaruproducenterna.

För allt fler livsmedelsproducenter och konsumenter har faktorer som miljöpåverkan och socialt ansvar blivit minst lika viktiga begrepp som smak och kvalitet. Maten ska inte bara vara god, vi vill även producera den under goda förhållanden och äta den med gott samvete.

Mycket kan bli bättre. Men mycket är också bra redan nu. Och ibland är det tydligt att det bristande förtroendet bottnar i låg kunskap och en skev bild av livsmedelsindustrin. Den som har bäst kunskaper om livsmedelsbranschen är livsmedelsbranschen självt. Vi måste våga stå för det vi är och föra ut den bilden till konsumenterna samtidigt som vi är lyhörda för vad som efterfrågas.