fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, skolor och företag samverkar för att öka kvaliteten och attraktionskraften på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar den regionala industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Det finns många sätt att som företag engagera sig i Teknikcollege, exempelvis genom att:

  • Erbjuda praktikplatser till eleverna
  • Genomföra gästföreläsningar
  • Tillhandahålla sommarjobbsplatser till eleverna
  • Anordna temadagar eller studiebesök

Genom att engagera sig i Teknikcollege finns möjligheten att skapa band till eleverna för framtida rekrytering av tekniskt kunnig personal och öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Teknikcollege bildades 2004 och finns idag i 26 regioner runtom i landet. Bakom Teknikcollege står Industrirådet där Livsmedelsföretagen ingår.

LÄNKAR

www.teknikcollege.se
Läs vårt reportage om Teknikcollege

Frågor och svar om Teknikcollege

Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten på de industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare. Genom samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Bakom Teknikcollege står Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Aktiva medlemmar inom Industrirådet är: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, GS Facket, Sveriges Ingenjörer, Grafiska Företagen, SLA-Skogen samt Unionen.

Förslag: Teknikcollege omfattar följande gymnasieprogram:

Teknikprogrammet
TE4 (Ett fjärde år på teknikprogrammet)
Industritekniska programmet
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Teknikcollege omfattar även yrkesutbildningar för vuxna.

På gymnasienivå är det exempelvis teknikprogrammet och 4-årig teknisk, industritekniskt program (underhållsteknik) och el- och energiprogrammet (automation). Dessutom finns industrirelevant yrkeshögskola och Yrkesvux. Läs mer här.

I takt med att det ställs allt högre krav på teknisk kompetens på produktionsavdelningarna och underhållsavdelningarna, ökar även behovet på ett mer strategiskt och djupgående samarbete med utbildningsanordnare med relevant utbildningsinnehåll för livsmedelsindustrin.

Idag finns 25 regioner med nära 150 Teknikcollegecertifierade utbildningsanordnare och över 2000 samverkansföretag från norr till söder. Läs mer på Teknikcolleges hemsida för att ta reda på var närmaste region finns.

Det finns flera sätt att engagera sig i Teknikcollege. Ett exempel är att delta i lokala eller regionala styrgrupper och påverka utbildningens innehåll och utformning så att det matchar företagets behov. Andra exempel är att erbjuda praktikplatser, erbjuda sommarjobb, ta emot studiebesök eller delta i evenemang kopplade till Teknikcollege.

Ja. Det går att engagera sig i lokal eller regional styrgrupp, som har en direkt påverkan på utbildningens innehåll. Dessa styrgrupper träffas några gånger per år. Läs mer här.

Nej. Teknikcollege finansieras via Industrirådet. Däremot krävs personella resurser för engagemang, exempelvis genom handledare i samband med praktik, eller personer som deltar i styrgrupper.

Kontakta Christoffer Carlsson på Livsmedelsföretagen som arbetar med kompetensförsörjning och Teknikcollege eller processledaren i din Teknikcollege-region för att få mer information.

Karin Thapper Ansvarig kompetensförsörjning 08-762 65 38070-377 97 39

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.