Våra fokusområden

Arbetsgivar- och branschorganisationen Livsmedelsföretagen verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Vi informerar, utbildar samt ger råd och service till medlemsföretagen på många olika områden. Livsmedelsföretagen arbetar också med information och opinionsbildning i för branschen viktiga frågor.

Livsmedelsföretagen arbetar framförallt inom följande områden: Arbetsmiljö, ArbetsgivarfrågorEkonomi och konjunkturForskning och innovationLivsmedel och lagstiftningMat och hälsa samt Kompetensförsörjning.