Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Arbetsmiljö

Livsmedelsbranschen i allmänhet ligger högt i statistiken för såväl olycksfalls som sjuk­frånvaro. Vi vill därför genom lättillgänglig information på denna sida hjälpa dig att på ett enkelt sätt komma igång med arbetsmiljöarbetet i din verksamhet. Därmed hoppas vi att ni kan ta de första stegen mot en arbetsplats som både uppfyller vad arbetsmiljölagen kräver och samtidigt förbättrar er produktivitet.

”Varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet. Det är också ett resursslöseri då en hög produktivitet hänger ihop med en god, trygg och säker arbetsmiljö. Därför har Livsmedelsföretagen en nollvision för arbetsplatsolyckor i hela branschen, med störst fokus på de mest utsatta delbranscherna slakt, styck, chark och matfågel.”

– Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert/-rådgivare på Livsmedelsföretagen

Du som läser här arbetar troligen på ett litet företag inom livsmedelsbranschen – majoriteten av våra medlemsföretag är nämligen små företag (1 – 49 anställda). Du kanske till och med arbetar på ett så kallat mikroföretag (1 – 10 anställda), då nästan hälften av våra medlemsföretag tillhör denna grupp.

De företag som lägger minst tid på, eller har minst utrymme för, arbetsmiljöarbetet är oftast just små företag, särskilt mikroföretag. Det är också på dessa företag som de flesta olyckor sker. Men genom att ta del av den här informationen är du nu på väg att skaffa dig bra verktyg till att strukturera och förbättra arbetsprocesserna på din arbetsplats!

Via länkarna nedanför ger vi praktisk information till dig som arbetar på ett litet företag, så att ni kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Men också tips till dig som arbetar på ett företag som har kommit igång med ert arbetsmiljöarbete och som nu vill få hjälp med att ta nästa steg.

Läs även

Pernilla Lindskog Arbetsmiljöexpert/-rådgivare 08-762 65 14073-092 65 14

Pernilla är teknologie doktor i Teknik och Hälsa med inriktning hållbar organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom både kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Genomgående i hennes arbete ligger fokus på både hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon arbetar med branschspecifika utvecklingsprojekt för att nå Livsmedelsföretagens nollvision för arbetsplatsolyckor i livsmedelsbranschen, samt håller i utbildningar och vägleder medlemsföretagen i arbetsmiljörelaterade frågor. Hon leder även nätverksmöten (Nätverket Ständiga förbättringar och LIA utskott) i syfte att främja lärande och ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.