fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
BRA ARBETSMILJÖ - BÄTTRE FÖR ALLA - BÄTTRE FÖR PRODUKTIVITETEN

Arbetsmiljö

En sund och säker arbetsmiljö ger möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling samtidigt som det är bättre för produktiviteten och därmed företagets resultat.

Livsmedelsbranschen ligger högt i statistiken för olycksfall och sjukfrånvaro jämfört med andra branscher. Det finns många olika anledningar till detta, exempelvis brister kring maskiner, kemikaliehantering och belastningsergonomi, men även brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att motverka detta behöver verksamheten ha kunskaper och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där man bland annat undersöker och riskbedömer arbetsmiljön.

Men för att få en sund och säker arbetsmiljö kan man inte enbart leta brister – man behöver även arbeta med att aktivt behålla, underlätta och förstärka sådant som redan fungerar bra i organisationen – genom exempelvis Hälsofrämjande Ledarskap.

Vi vill genom följande länkar och information ge möjlighet för våra medlemsföretag – mikroföretag, små företag samt övriga företag – att komma igång med ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) eller att vidareutveckla ett redan fungerande arbete.

Genom att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet uppfyller verksamheten inte bara lagkraven – det minskar även sjukfrånvaro, ger nöjdare medarbetare och produktionen rullar på.

Arbetsmiljö – information och rådgivning

Här har vi samlat länkar till nyttig och praktisk information som kan hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöregler & ämnesområden

Böter, straff & sanktionsavgifter

Hälsofrämjande ledarskap – att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation

Om skyddsombudet begär arbetsmiljöåtgärder (66a-framställan)

Om skyddsombudet stoppar arbetet (skyddsombudsstopp)

Så kommer du igång! – Arbetsmiljöarbete i det Lilla företaget

Arbetsmiljö – utbildningar

Enkla utbildningsböcker, vägledningar & handböcker

Praktiska checklistor & stödmaterial för arbetsmiljöarbetet

Ergonomi

Ergonomi – metoder och verktyg

Första hjälpen och krisstöd

Beredskap för Första hjälpen och krisstöd

Gravida och ammande arbetstagare

Gör alltid en riskbedömning

Information om Corona (covid -19) och arbetsmiljöansvaret

Läs mer om Corona (covid -19) och arbetsmiljöansvaret

Kränkande särbehandling & diskriminering

Att förebygga och hantera kränkande särbehandling & diskriminering

Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA)

Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö (LIA) – vad är det?

Olycksfall och tillbudsrapportering

Information kommer

Unga i arbetslivet – sommar-/feriearbete samt praktik med minderårig

Sommar- och feriearbete med ungdomar – vad ska man tänka på och vilka regler gäller?

Vill du delta i vårt Arbetsmiljönätverk?

Några gånger per år bjuder vi in våra medlemmar som har ansvar för arbetsmiljöfrågor för att gå igenom vad som händer inom arbetsmiljöområdet och delar med oss av nyttiga erfarenheter. Här kan du läsa mer om vårt Arbetsmiljönätverk.

Behöver du hjälp med ditt arbetsmiljöarbete?

Kontakta oss! Vi finns här för dig och ditt företag. Heléne Eklöf är Livsmedelsföretagen arbetsmiljöexpert och hennes kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Heléne Eklöf Arbetsmiljöexpert 08-762 65 21

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.