Arbetsmiljö

Livsmedelsbranschen i allmänhet ligger högt i såväl olycksfalls- som sjuk­frånvarostatistiken. Vi vill därför genom lättillgänglig information här på denna sida hjälpa dig att på ett enkelt sätt komma igång med arbetsmiljöarbetet hos er. Vi hoppas därmed att ni kan ta de första stegen mot en arbetsplats som både uppfyller vad arbetsmiljölagen kräver och samtidigt förbättrar er produktivitet.

”Varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet. Det är också ett resursslöseri då en hög produktivitet hänger ihop med en god, trygg och säker arbetsmiljö. Därför har Livsmedelsföretagen en nollvision för arbetsplatsolyckor i hela branschen, med störst fokus på de mest utsatta delbranscherna slakt, styck, chark och matfågel.”
– Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert/-rådgivare på Livsmedelsföretagen

Du som läser här arbetar troligen på ett litet företag inom livsmedelsbranschen – majoriteten av våra medlemsföretag är nämligen små företag (1 – 49 anställda). Du kanske till och med arbetar på ett så kallat mikroföretag (1 – 10 anställda), då nästan hälften av våra medlemsföretag tillhör denna grupp.

De företag som lägger minst tid på, eller har minst utrymme för, arbetsmiljöarbetet är oftast just små företag, särskilt mikroföretag. Det är också på dessa företag som de flesta olyckor sker. Men genom att ta del av den här informationen är du nu på väg att skaffa dig bra verktyg till att strukturera och förbättra arbetsprocesserna på din arbetsplats!

Via länkarna här nedanför ger vi praktisk information till dig som arbetar på ett litet företag, så att ni kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete. Men också tips till dig som arbetar på ett företag som har kommit igång med ert arbetsmiljöarbete och som nu vill få hjälp med att ta nästa steg.

Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget – Komma igång med arbetsmiljöarbetet

Om olyckan är framme

Arbetsmiljöarbete i det medelstora och stora företaget – Ta nästa steg i arbetsmiljöarbetet [LÄNK KOMMER!]