fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
Bra Arbetsmiljö – Bättre för Alla – Bättre för Produktiviteten

Arbetsmiljö

En sund och säker arbetsmiljö ger möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling samtidigt som det är bättre för produktiviteten.

Livsmedelsbranschen ligger högt i statistiken för olycksfall och sjukfrånvaro jämfört med andra branscher. Det finns många olika anledningar till detta, exempelvis brister kring maskiner, kemikaliehantering och belastningsergonomi, men även brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att motverka detta behöver verksamheten ha kunskaper och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där man bland annat undersöker och riskbedömer arbetsmiljön.

Men för att få en sund och säker arbetsmiljö kan man inte enbart leta brister – man behöver även arbeta med att aktivt behålla, underlätta och förstärka sådant som redan fungerar bra i organisationen – genom exempelvis Hälsofrämjande Ledarskap.

Vi vill genom följande länkar och information ge möjlighet för våra medlemsföretag – mikroföretag, små företag samt övriga företag – att komma igång med ett Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) eller att vidareutveckla ett redan fungerande arbete.

Genom att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet uppfyller verksamheten inte bara lagkraven – det minskar även sjukfrånvaro, ger nöjdare medarbetare och produktionen rullar på.


Läs mer om Arbetsmiljö under följande länkar och kontakta gärna oss vid funderingar

Hälsofrämjande ledarskap – att aktivt främja och förstärka sådant som fungerar bra i en organisation

Så kommer du igång! – Arbetsmiljöarbete i det Lilla företaget

Utbildningar – Arbetsmiljö

Enkla utbildningsböcker, vägledningar & handböcker

Praktiska checklistor & stödmaterial för arbetsmiljöarbetet

Olycksfall och tillbudsrapportering

Arbetsmiljöregler & ämnesområden

Böter, straff & sanktionsavgifter

Om skyddsombudet begär arbetsmiljöåtgärder  (benämns ofta 66a-framställan)

Om skyddsombudet stoppar arbetet (benämns ofta skyddsombudsstopp)

Gå med i vårt Arbetsmiljönätverk

Aktuellt om arbetsmiljö

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy