fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget - så kommer du igång

Har ni inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet eller tycker att det är krångligt och svårt? Det finns bra och enkelt material att ta stöd av i en uppstartsfas av arbetsmiljöarbetet – så får man vidareutveckla det och bli bättre allt eftersom. Det positiva är att man kommer igång!

Det finns många regler inom arbetsmiljö som man som arbetsgivare är skyldig att följa. Grundläggande för allt arbetsmiljöarbete är att undersöka arbetsmiljön för att se om det finns något som kan orsaka att arbetstagare skadas (olyckor) eller blir sjuka (ohälsa). Genom att starta upp ett Systematiskt arbetsmiljöarbete (ofta kallat SAM) så lägger man denna grund. Genom att arbeta med det Systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetstagarna och skyddsombud (om det finns ett sådant) så uppfyller man automatiskt ett av kraven i SAM – kravet kring medverkan.

Man ska alltid skriftligt dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner. Man ska alltid göra skriftliga instruktioner för arbete som innebär allvarliga risker.

Men man måste enbart skriftligt dokumentera arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och den årliga uppföljningen av SAM, om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.

Det är smart att redan ifrån början skriva ned allting – men att hålla det enkelt och anpassat för verksamheten.

Har du funderingar – tveka inte att höra av dig! Vi finns här för att hjälpa våra medlemsföretag att göra rätt.

Råd

  1. Starta med att röja och städa upp! Ordning och reda med bestämda platser för olika saker minskar flera risker automatiskt och det blir lättstädat och en trevligare arbetsplats.
  2.  Undersök arbetsmiljön! Starta genom att ta stöd av enkla checklistor för olika undersökningar och skyddsronder.
  3.  Bedöm riskerna! De risker eller ”riskkällor” som man hittat ska bedömas var för sig, om det är en allvarlig risk eller annan risk. Något enklare är det att använda en mer varierad skala med låg, medel eller hög/allvarlig risk. Starta genom att ta hjälp av en mall.
  4.  Åtgärda! Se till att få bort risken eller minimera den så mycket som det går.
  5.  Gör en handlingsplan! Det som inte kan åtgärdas omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan. Starta genom att ta hjälp av en mall – samma mall som för att bedöma riskerna så det blir enkelt att följa.
  6. Kontrollera åtgärderna! Blev det bra? Var åtgärderna tillräckliga eller behövs ytterligare åtgärder? Skriv in när ni kontrollerat och vilket resultat det blev i samma mall som för riskbedömning och handlingsplan.
  7.  Fortsätt på samma sätt och gör undersökningar och skyddsronder ofta. Efter ett tag går det att bedöma vilken regelbundenhet som behövs och man kan skapa de rutiner (guidelines, riktlinjer) som behövs för en fortsatt sund och säker arbetsmiljö.
  8.  Nu är det dags att vidareutveckla det Systematiska arbetsmiljöarbetet och ta reda på vilka ytterligare aktiviteter som ska göras och hur SAM hänger ihop med övriga föreskrifter och lagkrav.

Här hittar du stöd:

Undersöka – checklistor 

Bedöma risker, göra en handlingsplan och kontrollera åtgärder – 2 olika mallar (öppnas i Word):
Mall 1
Mall 2

Här finns exempel på hur en ifylld riskbedömning och handlingsplan kan se ut

Se en liten guide för att komma igång med SAM

Se exempel på en enkel Arbetsmiljöhandbok

Ta fram den grundläggande skriftliga dokumentationen som behövs för SAM & skapa en egen Arbetsmiljöhandbok genom mallar 

Lär dig mer om SAM genom en lättläst vägledning till föreskrifterna om SAM

Lär dig mer om SAM genom en kostnadsfri webbutbildning

Lär dig mer om regler och föreskrifter som gäller kring arbetsmiljö – här hittar du både enklare informationsmaterial/vägledningar, såväl som föreskrifter Länka till sidan Arbetsmiljöregler & ämnesområden

Gå utbildning – det finns flera olika sätt att lära sig på

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.