fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Praktiska checklistor & stödmaterial för arbetsmiljöarbetet

Här finner ni checklistor och annat material som förhoppningsvis kan fungera som underlag när ni undersöker arbetsmiljön och tar fram vissa dokument – som till exempel för riskbedömning, handlingsplan, policy, rutiner samt instruktioner. Tanken är att ni ska hitta vissa mallar och på så sätt slippa ”uppfinna hjulet” och göra allt ifrån början själva.

 • Tänk på att texten ofta behöver anpassas så att den är enkel att förstå för samtliga på ert arbetsställe.
 • Använd gärna bilder för att göra instruktioner tydligare, eller för att inleda en skriftlig rutin med. Lättare att förstå – smartare att komma ihåg!
 • Rutiner – bra om de är korta – enklare att förstå! Se till att rutinerna talar om:
  • VAD som ska görs (t.ex. genom skyddsrond, enkät, medarbetarsamtal, utredning)
  • HUR det ska göras, (t.ex. vilka checklistor eller andra ”verktyg” som ni tänker använda)
  • NÄR det ska göras (t.ex. hur ofta, eller när under året det ska ske)
  • VEM som ansvarar för att det blir gjort (t.ex. vilken chef eller arbetsledare)
  • VILKA som ska medverka (t.ex. skyddsombud, arbetstagare, företagshälsovård)

Länkar

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy – tre exempel:
Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3 

Arbetsmiljöpolicy – mall (öppnas i Word)

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – mall (öppnas i Word)

Introduktion av nyanställda – mall (öppnas i Word)

Riskbedömning och handlingsplan

Riskbedömning och handlingsplan – exempel på ifylld mall 

Riskbedömning och handlingsplan – mallar (öppnas i Word):
Mall 1
Mall 2

Riskbedömning och handlingsplan vid förändring – exempel på ifylld mall

Riskbedömning och handlingsplan vid förändring – mallar (öppnas i Word)
Mall 1
Mall 2

Se en liten guide för att komma igång med SAM

Arbetsmiljöhandbok – se exempel 

Arbetsmiljöhandbok – mallar

Verktyg

Introduktionsguiden – ett webbverktyg – att skapa ett introduktionsprogram

OSA-enkäten – ett webbverktyg – (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)

Rehabverktyget – ett webbverktyg (Bra guide kring olika delar i Rehabkedjan)

Kemiguiden – ett webbverktyg  (För små och medelstora företag – stöd i Kemikaliehantering)

Checklistor

Här kan du söka efter bra checklistor själv, eller se ett urval nedan

Tillverkning

Bagerier och konditorier 

Slakteri-, styckningsföretag och charkuteri (Allmän del)

Slakteri-, styckningsföretag och charkuteri (Slakt och styckning) 

Slakteri-, styckningsföretag och charkuteri (Charkuteri) 

Frysrum

Lager

Truckar

Lyftanordningar 

Trycksatta anordningar

Maskiner – användning 

Maskiner – inköp

Maskiner – underhåll

Butikssäkerhet 

Hot och våld

Kontor 

Bildskärmsarbete 

Ensamarbete

Kemiska risker 

Minderåriga 

Första hjälpen 

 

 

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.