fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Hållbarhet

Livsmedelsföretagen antog sommaren 2013 ett Hållbarhetsmanifest, som syftar till att belysa och driva sociala och miljömässiga frågor i alla delar av branschen, med sikte på 2025. På dessa sidor kan du följa hur arbetet med manifestet fortskrider och hur medlemsföretagen arbetar aktivt för att nå målen i manifestet.

Livsmedelsindustrin i Sverige sysselsätter idag cirka 56 000 personer och fyller en viktig roll dels ur ett ekonomiskt men också ett miljömässigt och socialt perspektiv. Många företag använder råvaror som produceras i länder utanför Europa och har därför en viktig roll i att bidra till den lokala ekonomin i dessa länder och att dessutom skapa hållbara förhållanden för de som arbetar med produktionen. Många av livsmedelsindustrins företag har egna hållbarhetsredovisningar där hållbarhetsarbete och målsättningar redovisas.

Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest

Sommaren 2013 antog Livsmedelsföretagen ett hållbarhetsmanifest. Manifestet har två delar: en miljömässig och en social. Samtidigt lyfts hållbar spårbarhet och råvaruförsörjning fram som två viktiga delar för en framåtsträvande industri.

Hållbarhetsmanifestet har utarbetats av Livsmedelsföretagen tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Livsmedelsföretagens styrelse. Syftet har därmed varit att belysa alla delar av branschen och att hela branschen står bakom manifestet. Det är ett levande dokument och ett manifest som tar sikte på år 2025. Det är på resan mot 2025 som livsmedelsindustrin bevisar att man är en modern, långsiktig och konkurrenskraftig bransch som producerar miljömässigt och etiskt anpassade livsmedel. Manifestet ska följas uppårligen.

Branschen har i framtagandet av manifestet även diskuterats hållbarhetsarbetet med politiker, miljöorganisationer och andra intressenter.  Dialogen är viktig för att sprida info om branschens hållbarhetsarbete och att vässa det arbetet ytterligare.

De 10 ”budorden” i manifestet:

Livsmedelsindustrin i Sverige ska:

  • effektivisera sin energianvändning
  • minska svinnet i hela livsmedelskedjan
  • arbeta för ökad jämställdhet och mångfald
  • bidra till en hög djurskyddsstandard i Sverige och i Europa
  • minska förekomsten av oönskade ämnen i livsmedel
  • minska sin klimatpåverkan
  • ha en nollvision för olyckor på jobbet
  • göra det enklare för konsumenten att göra medvetna val
  • använda hållbart producerade råvaror
  • använda mer förnybar energi

Hållbarhetsmanifestet presenterades på seminariet Det hållbara samhället kräver mer industri i Almedalen den 3 juli 2013. Se en film om höjdpunkterna på seminariet nedan.

Dokument

Läs även

Sara Sundquist Näringspolitisk expert 08-762 65 46070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.

Aktuellt om miljö och hållbarhet

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy