Ekonomi och konjunktur

Livsmedelsföretagen följer fortlöpande den ekonomiska utvecklingen internationellt och i Sverige. Särskild vikt ägnas makroekonomiska variabler som inverkar på våra medlemmars verksamhet. Vår tolkning av det ekonomiska läget presenteras bland annat i vårt konjunkturbrev.

Livsmedelsföretagen  sammanställer från och med våren 2010 livsmedelsindustrins konjunkturbarometer fyra gånger om året. Statistiken över livsmedelsföretagens utveckling som presenteras i indikatorn bygger på enkäter med ett stort antal deltagande företag.

Konjunkturindikatorn har visat sig vara träffsäker när det gäller att ringa in industrins aktivitetsnivå, sysselsättning liksom investeringstakt. Konjunkturbarometern publiceras bland annat i vårt konjunkturbrev.

Konjunkturbreven kan läsas i Dokumentdatabasen.