Allergier

Livsmedelsföretagen som organisation och de enskilda medlemsföretagen arbetar på olika sätt för att underlätta för de konsumenter som är allergiska eller överkänsliga mot olika ämnen i maten. Det handlar bland annat om att hantera livsmedlen på ett korrekt sätt och ha en tydlig märkning. Många företag utvecklar också produkter som passar bättre för allergiker och överkänsliga.

De allergena ingredienser som EU listar i sin lagstiftning är gluteninnehållande spannmål, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, mjölk (inklusive laktos/mjölksocker), nötter, selleri, senap, sesamfrön, svaveldioxid/sulfit (mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter), lupin och blötdjur.

Ingredienser som kan orsaka allergi och annan överkänslighet ska alltid deklareras i ingrediensförteckningen. Livsmedelsföretagen arbetade för att detta krav skulle bli verklighet på EU-nivå och när så blev fallet 2005 fortsatte arbetet med bland annat rådgivning till företagen.

Branschriktlinjer

Livsmedelsföretagen har tillsammans med handeln, allergiorganisationer och Livsmedelsverket tagit fram riktlinjer som bland annat syftar till att ge vägledning till företagen om hur märkning med ”kan innehålla spår av” får göras.

Som uppföljning av de svenska riktlinjerna finns nu även dokumentet ”Hjälp i ditt arbete med allergener”. Där listas de olika allergenerna och det anges vilka halter som gett upphov till reaktioner, med underlag från Livsmedelsverket.

Livsmedelsföretagen anser att vägledning om användandet av ”kan innehålla spår av” bör harmoniseras inom EU. Vi har därför medverkat i arbetet med de allergiriktlinjer som utarbetas inom den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope så att de så långt möjligt ska överensstämma med de svenska.

Azofärger bör enligt branschriktlinjerna undvikas på den svenska marknaden, d v s även i de ganska få livsmedel där de får användas.

Nya märkningsregler

I arbetet med EUs nya märkningsregler framförde Livsmedelsföretagen att nuvarande krav att ange allergener i ingrediensförteckningen bör behållas, och så blev också reglerna. Allergerna ska nu också framhävas särskilt.

Relaterat i faktabanken

AllergenerMärkning av livsmedel

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning och allergifrågor. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.