Märkning

Reglerna för märkning är harmoniserade inom EU. Den 13 december 2014 trädde EU:s nya informationsförordning (1169/2011) i kraft, vilket innebar att nya märkningsregler för livsmedel började gälla. För viss märkning finns det en övergångsperiod innan reglerna måste vara uppfyllda.

Livsmedelsföretagens Märkningshandbok, fjortonde upplagan, utkom hösten 2016 med anledning av EU:s nya informationsförordning. Arbetet har utförts i samarbete med experter vid ett flertal företag.

Närings- och hälsopåståenden

Användningen av närings- och hälsopåståenden regleras av förordning (EG) nr 1924/2006. Reglerna gäller märkning och marknadsföring av livsmedel riktade både mot konsument och storhushåll. Det är frivilligt att använda närings- och hälsopåståenden på livsmedel.

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och Swedish Nutrition Foundation (SNF) tagit fram en handbok vars syfte är att underlättar för företagen att använda hälsosamma budskap på ett ansvarsfullt sätt genom att ge en överblick över relevanta regler och tolka dessa regler.

Vi hoppas att handboken blir en hjälp i företagens vardag och att den stimulerar fler att utveckla och saluföra nyttiga livsmedel med hjälp av hälsosamma budskap.

Dokument

Branschriktlinjer allergi (Svenska – 2015)Märkningshandboken (2016)Riktlinjer för frivillig ursprungsmärkning av livsmedel (2007)

Relaterat i faktabanken

Märkning av livsmedelNyckelhålet

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning och allergifrågor. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.