Krisstöd

Livsmedelsföretagen kan med sin egen krisexpert erbjuda medlemsföretagen både kostnadsfri akut krishantering och medierådgivning, samt förebyggande krisarbete till rabatterat pris.

Vår ambition är att livsmedelsbranschen ska utmärka sig i transparens och öppenhet, och proaktivt arbeta med att förutse och förhindra kriser genom ansvarstagande, snabba åtgärder och god beredskap. Det kräver förståelse för både medierna och medielogiken, och konsumenternas krav och förväntningar på öppenhet och korrekt agerande.

Fri rådgivning och stöd som ingår i medlemskapet

  • Akut krishantering – rådgivning och strategiskt stöd för ledningsgrupper och krisgrupper
  • Medierådgivning och strategier för mediehantering
  • Medieträning inför kamera för att identifiera, formulera och hitta sätt att uttrycka dina bästa budskap och argument

För akut krishantering och medierådgivning, kontakta vår krishanterare Jeanette Fors-Andrée på +46-708 93 50 07.

Förebyggande stöd i krisarbetet till rabatterat pris

  • Föredrag och utbildning för ledningsgrupper
  • Krisövningar med upptrappat scenario som mynnar ut i en åtgärdsplan med prioriterade områden
  • Krisplan och riktlinjer för kriskommunikation
  • Mediepolicy
  • Medieträning i förebyggande syfte
  • Identifiering av potentiella kriser

Tveka inte att ta kontakt med Livsmedelsföretagen för frågor kring upplägg.

Akut krishantering, medieträning, medierådgivning och strategier för mediehantering, strategiskt stöd åt ledningsgrupper och krisgrupper samt förebyggande krisarbete såsom krisövningar och utbildning.

jeanettefors