fbpx
Hoppa till innehåll

Export

Att öka svensk livsmedelsexport är ett prioriterat område för Livsmedelsföretagen. Svenska livsmedel är efterfrågade världen över och med rätt förutsättningar kan svensk livsmedelsexport växa kraftigt och bidra till att svenska livsmedelsproducenter blir mindre beroende av det svenska dagligvaruoligopolet.

Svenska livsmedel smakar gott, håller hög kvalitet och produceras på ett hållbart sätt. 2021 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 65 miljarder kr. Trots det har svenska livsmedelsföretag idag endast en exportandel på cirka 30 procent av sin omsättning, att jämföra med 70 procent för många andra industrier. Här finns en enorm utvecklingspotential.  

Det behöver produceras mer livsmedel för att föda en växande global befolkning och i Sverige har vi förutsättningar att öka produktionen och exporten. Den största potentialen för en ökad livsmedelsexport finns bland förädlade livsmedel. Vodka, bröd, havredryck, cider, snus, godis och kaffe är några av våra mest exporterade produkter. Men även nyskapande produkter har ökat i exportvärde under senare år, till exempel svensk texmex, havreprodukter och funktionsdrycker.

Fem avgörande hinder för ökad export

Många av våra medlemmar är beroende av exporten för sin lönsamhet och det är även utomlands som den stora tillväxtpotentialen finns. Livsmedel är en av de varugrenar där den svenska exporten ökar mest under senare år, men ökningen är inte så stor som den skulle kunna vara. Vår bedömning är att med förhållandevis enkla medel i form av t.ex. främjande och regelförenklingar kan Sveriges export av livsmedel uppgå till över 100 miljarder kr år 2025. Vi har identifierat fem avgörande hinder för ökad livsmedelsexport:

 1. Förlegade avtal med nyckelmarknader
 2. Brist på handelsrepresentation
 3. Köer och handläggningstider — både hemma och utomlands
 4. Exportförbud för viktiga handelsvaror
 5. Begränsad tillgång till nya marknader

Vi driver därför bland annat på för följande åtgärder:

 • Rejäla offentliga satsningar på forskning och innovation i livsmedelskedjan
 • Krafttag för att öppna upp fler marknader för svensk livsmedelsexport. Sverige har idag tillträde till klart färre marknader än våra konkurrerande grannländer.
 • Ökad politisk närvaro globalt för livsmedelsfrämjande inklusive livsmedelsråd på ambassader. Irland har över 50 livsmedelsfrämjare utomlands. Sverige har 5.
 • Översyn av tolkningar av EU-direktiv och förordningar på livsmedelsområdet för att se till att Sverige är konkurrenskraftigt.
 • Svenska institutioner utomlands ska servera svenska livsmedel i största möjliga utsträckning.

Så stärker Livsmedels­företagen svensk livsmedelsexport

Livsmedelsföretagen arbetar aktivt och kontinuerligt på flera nivåer för att få svenska politiker och beslutsfattare att se den stora potentialen i svensk livsmedelsexport. Vi har ett flertal etablerade samarbeten och en löpande dialog med regeringen och relevanta myndigheter, och vi anordnar regelbundet olika resor och företagsbesök tillsammans med bland annat Business Sweden. Ett konkret resultat av vårt arbete är att livsmedel är en prioriterad sektor i regeringens exportstrategi.

Här är några av våra aktiviteter för att stärka exporten:

 • Driver ett eget exportnätverk
 • Anordnar en årlig Exportdag tillsammans med Näringsdepartementet
 • Sitter med i styrgruppen för livsmedelsexportprogrammet Try Swedish
 • Kontinuerliga möten med företrädare för Regeringen och tjänstemän på Regeringskansliet
 • Anordnar delegationsresor till nyckelmarknader med störst potential
 • Utser ”Årets Livsmedelsexportör” tillsammans med Näringsdepartementet och Business Sweden

Årets livsmedelsexportör

Årets Livsmedelsexportör är ett pris som delas ut en gång per år i samband med Livsmedelsföretagens branschträff Matdagen. Bakom priset står Livsmedelsföretagen, Business Sweden och Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet.

Läs mer här

Vill du ha hjälp med företagets export?

Vi står redo att hjälpa alla medlemsföretag med exportrelaterade frågor. Om du har frågor kring svensk livsmedelsexport eller om vårt arbete med att stärka exporten får du gärna höra av dig till vår exportansvarige Rasmus Bäckström.

Huvudansvarig

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41

Rasmus är exportansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Han är även generalsekreterare för branschföreningarna Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen. Han är utbildad civilekonom med inriktning på detaljhandel och har tidigare arbetat på Europaparlamentet med frågor som rör företagande och konsumentskydd.