fbpx
Hoppa till innehåll

Åtta reformer (och en minister) för en konkurrens- och motståndskraftig livsmedelsindustri

Sveriges livsmedelsindustri har aldrig stått inför fler och svårare utmaningar, samtidigt som behovet av en robust livsmedelsförsörjning är större än någonsin. Inför valrörelsen lanserar Livsmedelsföretagen en färdplan för hur politiken – och en ny ministerpost – kan bidra till att framtidssäkra den svenska produktionen av livsmedel.

Sommartorkan 2018, coronapandemin, kriget i Ukraina – kriserna avlöser varandra och understryker behovet av en stabil och flexibel livsmedelsproduktion. Samtidigt kämpar svenska livsmedelsproducenter med en lång rad utmaningar; extrema kostnadsökningar, en kostsam och komplicerad omställning till hållbar produktion, ett skriande behov av kompetent personal och Europas mest koncentrerade dagligvaruhandel, för att nämna några. Många livsmedelsföretag är pressade till det yttersta. Men det finns ljusglimtar också. Den svenska livsmedelsindustrin är en av världens mest innovativa, dynamiska och hållbara, och med rätt förutsättningar kan den bli en mall för framtidens globala livsmedelsproduktion.

Inför riksdagsvalet 2022 har bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen tagit fram en färdplan med åtta politiska reformer. Reformerna rör sig inom ett brett spektrum från folkhälsa och hållbarhet till kompetensförsörjning, export och forskning, som om de genomförs kommer skapa förutsättningar för en robust, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri. Enligt Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman kommer den ambitiösa reformagendan kräva ett tydligt politiskt ledarskap.

– Vi lever i en alltmer orolig och osäker omvärld. Tillgången på livsmedel kommer vara en avgörande fråga under överskådlig framtid, och att förse landets befolkning med mat och dryck måste vara högst upp på den politiska agendan. Nästa regering bör därför tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor. Det skulle visa väljarna att man tar Sveriges krisberedskap och försörjningsförmåga på allvar och tar vara på livsmedelsindustrins enorma potential, säger Björn Hellman.

De åtta reformerna är följande:

  1. Prioritera livsmedelsstrategin
  2. Underlätta en hållbar omställning
  3. Gör livsmedelskedjan mer rättvis
  4. Öka tillgången till kompetent personal
  5. Främja livsmedelsexporten
  6. Satsa mer på livsmedelsforskning- och innovation
  7. Underlätta bättre matvanor och medvetna val
  8. Säkra tillgången på livsmedel i kris

Till varje reform har Livsmedelsföretagen även föreslagit en eller flera konkreta åtgärder.

Här kan du ladda ner Färdplan för en robust, hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri.

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15

Björn är VD på Livsmedelsföretagen och har gedigen erfarenhet från såväl livsmedelsindustrin som branschorganisationer. Han har bland annat arbetat som säljare på Cloetta, produktchef på Kavli och ett stort antal år inom ICA-koncernen. Björn har även jobbat som vd för branschorganisationerna Sveriges bagare & konditorer och Måleriföretagen i Sverige. Tillsammans med övriga medarbetare på Livsmedelsföretagen fokuserar Björn på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Sveriges livsmedelsindustri fortsatt ska kunna inneha tätpositionen på den internationella marknaden när det gäller produktkvalitet, produktsäkerhet, hållbarhet och djurhållning, där vår svenska livsmedelsindustri idag håller absolut världsklass.

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07

Jimmy är kommunikationschef på Livsmedelsföretagen och ingår i organisationens ledningsgrupp. Han leder kommunikationsavdelningens arbete och har det övergripande ansvaret för Livsmedelsföretagens interna och externa kommunikation och event. Han är också suppleant i Svenskmärknings styrelse. Jimmy arbetar återkommande även med industri- och partsgemensamma projekt och aktiviteter. Jimmy kommer närmast från rollen som byråchef och vice VD på United Minds. Han var även partner i Primegruppen som består av kommunikationsbyrån Prime och strategiföretaget United Minds. Prime & United Minds utsågs till en av världens mest kreativa byråer under hans tid på företaget. Jimmy har en examen från civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle samt en fil kand i företagsekonomi.