fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö

En sund och säker arbetsmiljö ger möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling samtidigt som det är bra för produktiviteten. Livsmedelsföretagens utgångspunkt är en Nollvision om ett tryggt arbetsliv, där ingen ska riskera liv eller hälsa. Vårt främsta fokus är att ge stöd och vägledning till medlemmar.

Livsmedelsbranschen ligger högt i statistiken för olycksfall och sjukfrånvaro jämfört med andra branscher. Det finns olika anledningar till detta, exempelvis brister kring maskiner, kemikaliehantering och belastningsergonomi, men även utmaningar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. För att motverka detta behöver verksamheten ha kunskaper och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där man bland annat undersöker och riskbedömer arbetsmiljön.

För att nå en sund och säker arbetsmiljö behöver man även arbeta med att aktivt behålla och förstärka sådant som redan fungerar bra i organisationen – exempelvis genom ett hälsofrämjande ledarskap.

Genom att systematiskt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet uppfylls inte bara lagkraven – det minskar även sjukfrånvaro, ger nöjdare medarbetare och produktionen rullar på.

För att ge bästa förutsättningar för våra medlemmar – mikroföretag, små företag samt övriga företag – så arbetar Livsmedelsföretagen aktivt med att öka kunskaper i arbetsmiljö och påverka till engagemang och samverkan som kan leda till en aktiv säkerhetskultur och ett sunt arbetsklimat på arbetsplatserna.

Så stärker vi medlemsföretagens arbetsmiljöarbete

Livsmedelsföretagen bevakar och informerar om regelförändringar samt påverkar till regelförenklingar genom remisshantering och nära kontakter med myndigheter och andra aktörer inom arbetsmiljöområdet.

Vi samverkar kontinuerligt med relevanta myndigheter, Svenskt Näringsliv, andra medlemsorganisationer, vidare även arbetstagarorganisationer samt olika stödorganisationer för arbetsmiljöfrågor.

Vårt främsta fokus är att ge stöd i nära dialog med medlemmarna för en praktisk vägledning. För att hålla oss informerade om våra medlemmars behov och utmaningar besöker vi regelbundet företagen och träffar deras anställda.

Så arbetar vi med arbetsmiljöfrågor

Livsmedelsföretagen arbetar för Nollvisionen med ökade kunskaper och förutsättningar för en sund och säker arbetsmiljö med en aktiv säkerhetskultur inom branschen, genom att:

  • Genomföra regelbundna utbildningar, ge vägledning och rådgivning i nära dialog och efter behov. Även med förberedelse inför inspektioner ifrån Arbetsmiljöverket samt med påföljande skrivelser och liknande.
  • Samverka i olika arbetsmiljöfrågor i varierande forum tillsammans med andra medlemsorganisationer och arbetstagarorganisationer, likaså med myndigheter, Svenskt Näringsliv och stödorganisationer som Prevent.
  • I vårt Arbetsmiljönätverk ge information om regelförändringar, remisser, pågående seminarium och aktiviteter, tips och råd samt möjlighet till dialog och framföra synpunkter.
  • I våra möten för LIA-utskottet (Livsmedelsbranschens informationssystem för arbetsmiljö) ge möjlighet till information samt att komma med synpunkter och förbättringsförslag för att anpassa LIA efter medlemmarnas behov.
  • Med Prevent, och i samverkan med parterna, ta fram utbildningar och praktiska stödverktyg, checklistor, samt inspirerande material för arbetsmiljön. Livsmedelsbranschen har en egen branschsida på Prevent.se.
  • Inspirera till ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och delge goda exempel, anordna eller tipsa om seminarium och aktuella praktiska verktyg.

För att nollvisionen ska kunna uppnås krävs ett delat ansvar för arbetsmiljön, där både arbetsgivare och medarbetare strävar efter samma mål. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret. Medarbetaren deltar aktivt i arbetsplatsens säkerhetskultur och arbetsklimat. Det är genom samverkan livsmedelsbranschen går i mål.

Behöver du hjälp med ditt arbetsmiljöarbete?

Kontakta oss! Vi har en omfattande rådgivning till medlemsföretagen inom områdena arbetsrätt, förhandlingar och arbetsmiljö.

Vår rådgivning inom arbetsmiljö når du under kontorstid på telefon 08-762 65 21. Du kan också maila din fråga till arbetsmiljo@li.se.

Gäller din fråga arbetsrätt och förhandlingar, når du oss under kontorstid på telefon 08-762 65 50. Du kan också maila din fråga till radgivning@li.se.

I vår arbetsmiljöguide har vi samlat information och praktisk vägledning för vanliga arbetsmiljöfrågor. Där finns även checklistor och blanketter för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Huvudansvarig

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.