fbpx
Hoppa till innehåll

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, skolor och företag samverkar för att öka kvaliteten och attraktionskraften på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar den regionala industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Det finns många sätt att som företag engagera sig i Teknikcollege, exempelvis genom att:

  • Erbjuda praktikplatser till eleverna
  • Genomföra gästföreläsningar
  • Tillhandahålla sommarjobbsplatser till eleverna
  • Anordna temadagar eller studiebesök

Genom att engagera sig i Teknikcollege finns möjligheten att skapa band till eleverna för framtida rekrytering av tekniskt kunnig personal och öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Teknikcollege bildades 2004 och finns idag i 26 regioner runtom i landet. Bakom Teknikcollege står Industrirådet där Livsmedelsföretagen ingår.

Läs mer på www.teknikcollege.se
Läs vårt reportage om Teknikcollege

Huvudansvarig

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor.