Kontakta oss

På vårt kansli arbetar totalt ett 20-tal personer och vi har kontor i Stockholm och Malmö. Välkommen att kontakta oss! Du hittar alla kontaktpersoner nedan.

Huvudkontor StockholmLi Service ABBox 556 80, 102 15 StockholmBesöksadress:Storgatan 19, Stockholm 08-762 65 00 08-762 65 12
Regionkontor MalmöLi Service ABBox 186, 201 21 MalmöBesöksadress:Navigationsgatan 1A, 211 20 Malmö 040-35 25 00 040-35 25 56

Medarbetare

Ledning
Omvärldsfrågor

Ansvarsområde: Ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering.

Myndighetskontakter, tillsynsfrågor och upphandlingsfrågor

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

Livsmedelslagstiftning och livsmedelskvalitet

EU-expert, livsmedelslagstiftning.

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ansvarsområde: Närings- och hälsopåståenden, nyckelhålet, berikning, forskning och innovation.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagstiftning m.m.

Arbetsrätt och förhandlingar

Konserv, tobak, bakmedel och stärkelse.

Slakt & chark, matfågel och bryggeri. Kontaktperson för Västra Sverige.

Arbetsrättsliga processer i domstol. Mejeri

Förhandlare. Arbetsrättsliga frågor.

Kommunikation

Akut krishantering, medieträning, medierådgivning och strategier för mediehantering, strategiskt stöd åt ledningsgrupper och krisgrupper samt förebyggande krisarbete såsom krisövningar och utbildning.

jeanettefors
Medlemsservice och administration