Kontakta oss

På vårt kansli arbetar totalt ett 20-tal personer och vi har kontor i Stockholm och Malmö. Välkommen att kontakta oss! Du hittar alla kontaktpersoner nedan.

Huvudkontor StockholmLi Service ABBox 556 80, 102 15 StockholmBesöksadress:Storgatan 19, Stockholm 08-762 65 00 08-762 65 12
Regionkontor MalmöLi Service ABBox 186, 201 21 MalmöBesöksadress:Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 040-35 25 00 040-35 25 56

Medarbetare

Ledning
Omvärldsfrågor

Ansvarsområde: Ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering.

Myndighetskontakter, tillsynsfrågor och upphandlingsfrågor

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

Livsmedelslagstiftning och livsmedelskvalitet

EU-expert, livsmedelslagstiftning.

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Ansvarsområde: Närings- och hälsopåståenden, nyckelhålet, berikning, forskning och innovation.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagstiftning m.m.

Arbetsrätt och förhandlingar

Choklad

Konserv, tobak, bakmedel och stärkelse.

Slakt & chark, matfågel och bryggeri. Kontaktperson för Västra Sverige.

Arbetsrättsliga processer i domstol. Mejeri

Förhandlare. Arbetsrättsliga frågor. Ansvarsområde: avtalsområdena bageri, bryggeri och choklad. ArbetsgivarNytt

Kommunikation

Event, projektledning.

Akut krishantering, medieträning, medierådgivning och strategier för mediehantering, strategiskt stöd åt ledningsgrupper och krisgrupper samt förebyggande krisarbete såsom krisövningar och utbildning.

jeanettefors
Medlemsservice och administration