Kontakta oss

På vårt kansli arbetar totalt ett 20-tal personer och vi har kontor i Stockholm och Malmö. Välkommen att kontakta oss! Du hittar alla kontaktpersoner nedan.

Huvudkontor StockholmLi Service ABBox 556 80, 102 15 StockholmBesöksadress:Storgatan 19, Stockholm 08-762 65 00 08-762 65 12
Regionkontor MalmöLi Service ABBox 186, 201 21 MalmöBesöksadress:Navigationsgatan 1A, 211 20 Malmö 040-35 25 00 040-35 25 56

Medarbetare

Ledning
Omvärldsfrågor

Ansvarsområde: Ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering.

Myndighetskontakter, tillsynsfrågor och upphandlingsfrågor

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

Ansvarig exportfrågor och delbranscher

Rasmus Bäckström är exportansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Han är även generalsekreterare för branschföreningarna Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen. Han är utbildad civilekonom med inriktning på detaljhandel och har tidigare arbetat på Europaparlamentet med frågor som rör företagande och konsumentskydd.

Ansvarsområde: Närings- och hälsopåståenden, nyckelhålet, berikning, forskning och innovation.

Livsmedelslagstiftning och livsmedelskvalitet

EU-expert, livsmedelslagstiftning.

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagstiftning m.m.

Arbetsrätt och förhandlingar

Konserv, tobak, bakmedel och stärkelse.

Slakt & chark, matfågel och bryggeri. Kontaktperson för Västra Sverige.

Förhandlare. Arbetsrättsliga frågor.

Kommunikation

Akut krishantering, medieträning, medierådgivning och strategier för mediehantering, strategiskt stöd åt ledningsgrupper och krisgrupper samt förebyggande krisarbete såsom krisövningar och utbildning.

jeanettefors
Medlemsservice och administration