fbpx
Hoppa till innehåll

Forskning och innovation

Livsmedelssektorn har en central roll i att möta globala utmaningar som klimatförändringar, folkhälsa och livsmedelsförsörjning. Genom ökade satsningar på forskning och innovation kan den svenska livsmedelsbranschen bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och har en minimal påverkan på miljön.

Produktion och konsumtion av livsmedel har en omfattande global påverkan på såväl miljön som folkhälsan. Samtidigt måste produktionen av livsmedel öka för att föda en befolkning som år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att öka livsmedelsproduktionen och samtidigt göra det hållbart i alla dess tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk.

Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland för resten av världen – vi kan visa att det är möjligt att producera mat och dryck av hög kvalitet, som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö samtidigt som det skapar konkurrenskraft, ökade exportintäkter och fler arbetstillfällen. För att ta tillvara på denna stora potential krävs ökade satsningar på forskning och innovation.

Så jobbar Livsmedels­företagen med innovation och forskning

Livsmedelsföretagen arbetar för att stärka svensk livsmedelsforskning och innovation genom att:

 • aktivt delta i och finansiera Sweden Food Arena, den organisation där hela livsmedelskedjan samlas och samverkar för att stärka forskning och innovation i branschen.
 • tillsammans med Sweden Food Arena få politiker och myndigheter att öka satsningen på livsmedelsforskning och -innovation som utformas efter företagens behov och förutsättningar
 • samverka med akademin och institut i organisationer (t ex Food Science Swedens styrgrupp och RISE:s intressentkommitté) och projekt (t e x Mistra Food Futures) för att få företagsanpassad utformning och inriktning på de forsknings-och innovationsaktiviteter som drivs.

Våra viktigaste förslag på politiska åtgärder

För att ta tillvara den potential som finns i livsmedelsbranschen att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö har vi följande förslag på statliga satsningar i syfte att stärka svensk livsmedelsforskning och -innovation:

 • Det behövs förbättrad kunskapsspridning ut till livsmedelsföretag och mer kontakt och fler projekt som drivs tillsammans med forskare för att öka nyttiggörande av forskningsresultat och öka antal innovationer. Det bör ske genom statlig finansiering av en så kallad kunskapspyramid som drivs av Sweden Food Arena som redan i dag samlar livsmedelskedjans aktörer för samverkan kring forskning och innovation. Samtidigt behövs en satsning på en forskarskola som ökar företagens forskningskompetens och möjligheter att implementera forskningsresultat.
 • Det behövs en nationell samordningsfunktion som stärker och utvecklar regionala innovationsstödjande organisationer. Samordningsfunktionen bör samla det befintliga systemet för innovationsstöd i olika delar av landet och baseras på erfarenheter från bland annat Samla och Swedish Incubators and Science Park (SISP).
 • Det behövs en plattform för nationell samverkan kring forskning och innovation mellan Sweden Food Arena och myndigheter verksamma inom forskning och innovation för att skapa ännu bättre och mer koordinerade FoI-insatser från myndigheterna som svarar mot näringens behov och som åstadkommer innovation.

Förslagen ovan utgör grunden för ett framtida strategiskt innovationsprogram (SIP 2.0) med fokus på livsmedelskedjans behov.

Så kan du som medlem få hjälp med innovation och forskning

Livsmedelsföretagen finansierar och deltar aktivt i Sweden Food Arenas styrande och stödjande grupperingar. Genom Arenan ges du som företag möjligheter att:

 • vara med och formulera livsmedelskedjans innovations- och forskningsbehov som förs fram till politiker och beslutsfattare
 • medverka i konkreta innovations- och forskningssatsningar, på egen hand eller i samarbete
 • delta i dialog och samarbete med akademi och forskningsinstitut.

Arenans medlemserbjudande är följande:

 • Arenan är en hävstång för forskning och innovation. Ensam är stark men tillsammans är starkare. Genom arenans omfattande nätverk inom politik, näringsliv, akademi och myndigheter kan livsmedelsbranschen proaktivt påverka framtida satsningar inom innovation och forskning i livsmedelskedjan.
 • Arenan är en mötesplats ​för hela livsmedelskedjan. Stuprörstänkande är ett hinder för forskning och innovation. Genom att vara en öppen mötesplats för hela värdekedjan möjliggör man nya, spännande samarbeten mellan företagen, finansiärer, forskare och andra aktörer. ​
 • Arenan är en ”one stop shop” för kunskap och inspiration. Kunskap är en färskvara. Arenan förbereder företag för framtiden genom att tillhandahålla den senaste forskningen och matcha med ledande forskare och företag som kan bidra till att öka kunskap.

Till Sweden Food Arena

Huvudansvarig

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.