fbpx
Hoppa till innehåll

Referensgrupper och nätverk

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

Exportnätverket

 • är sakkunnigt och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor som rör export.
 • består av representanter från företag som exporterar eller vill exportera livsmedel.
 • är en naturlig plattform för dialog med beslutsfattare särskilt inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • verkar för att svensk livsmedelsexport fördubblas (från 50 till 100 miljarder kr/år) till 2025.
 • verkar för ökad export genom att främja stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag nationellt och internationellt.
Livsmedelsföretagens exportnätverk.

Exportnätverket

Mats Martinsson Orkla Foods
Mikael Bonnevier Wadstens Chark
Pernilla Korshag Korshags
Per Rosengren Saltå Kvarn
Erica Bertilsson Arvid Nordquist
Fredrik Olastuen Guldfågeln
Eva Häussling Svenskt Näringsliv
Paula Eriksson Pernod Ricard
Björn Westin Löfbergs
Henrik Olson Swedish Match
Anna-Carin Jonsson Umlax
Christer Javette Kockens
Georgios Manthos Kiviks
Anders Olsson Spendrups
Lars Stenbom Vintage Chocolate
Stefan Kühne Gotlands Bryggeri
Rasmus Bäckström Livsmedelsföretagen (sammankallande)

FoU-referensgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

Delar av Livsmedelsföretagens FOU-referensgrupp.

FoU-referensgruppen

Åsa Josell Atria Sweden (ordförande)
Linda Bell Formas (adjungerad)
Dan Bengtsson SIA-glass
Klara Båth 
RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Lo Coucy HK Scan Sweden
Maria Enholm Polarbröd
Helena Fredriksson Lantmännen
Marie Gidlund Sweden Food Arena (adjungerad)
Ingemar Gröön
 Abdon Mills
Karin Hallin Saedén Norrmejerier
Jakob Hellman VINNOVA (adjungerad)
Anders Högberg Orkla
Katarina Kullenhausen 
Barilla
Peter Langborg Wejse
 Arla Foods
Karin Petersson Oatly
Laura Pirkola Fazer
Susanne Rask
 Solina
Sara Röken ASM Foods
Malin Thors Rosenquist Culinar Sverige
Kerstin Wessberg
 Pernod-Ricard
Jenny Wessblad Hårdh Alex&Phil
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Kommittén för livsmedelslagstiftning

 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning

Lotta Elmér Atria (ordförande)
Håkan Malmros AAK
Håkan Hulander Bakels Sweden AB
Peter Bengtsson Hafi
Maria Nylén Dafgårds
Ulrika Rilbe Estrella
Petra Prejer Findus
Maria Häger HKScan
Stina Andren Kiviks musteri
Morgan Bråse Klädesholmen
Elisabeth Daginder Lantmännen
Erica Björnström LRF-mjölk (adjungerad)
Christer Karlsson Arom- och kryddföreningen
Maria Lund Löfbergs
Mille Saaeby Nielsen Midsona
Ulrika Malmqvist Mondelez
Charlotte Ringstrand Nestlé
Karin Levall Oatly
Rebecka Persson Orkla Food Sverige
Marianne Lilja Hallberg Paulig
Frøydis Hisdal Pepsico
Lena Dåderman The Absolut Company AB
Helena Havglim Pågen
Magnus C Svensson Semper
Therese Rice Spendrups
Sara Walz Swedish Match
Kaisa Virtanen Unilever
Emilie Olldén Arla Foods
Malin Fredriksson Kavli
Ulrika Ehrhardt Livsmedelsföretagen
Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Marie Rydén Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Nutritionsgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen

Sanna Remholt Lantmännen (ordförande)
Jenny Bergh O Kavli
Lea Brader Arla Foods
Susanne Bryngelsson RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Johan Eriksson Norrmejerier
Anders Ferlin HK Scan
Per Frank
 Nestlé
Ulrika Gunneryd Oatly
Ewa Hansson Findus Sverige
Karin Jonsson Paulig
Charlotte Kalin Coca-Cola
Katarina Kullenhausen Barilla
Ulrika Malmqvist
 Mondelez
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Stina Nordqvist Svensk Fågel (adjungerad)
Rebecka Persson Orkla Foods Sverige
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Maria Skoglund Atria Sweden
Catharina Tennefors Semper
Mikaela Thelander Fazer
Malin Thors Rosenquist Culinar Sverige
Gordana Ullén Kiviks musteri
Jenny Wessblad Hårdh Alex&Phil
Nicklas Amelin
 Livsmedelsföretagen
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Hållbarhetsnätverket

Livsmedelsföretagens Hållbarhetsnätverk fungerar som kunskapskälla och bollplank för Livsmedelsföretagen i viktiga hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsnätverket träffas fyra gånger per år, och består av hållbarhetsansvariga på Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Är du hållbarhetsansvarig och vill delta, kontakta Sara Sundquist, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Livsmedelsföretagen.

Kommunikationsgruppen

Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och kommunikationskanal för Livsmedelsföretagen i viktiga kommunikationsfrågor. Kommunikationsgruppen träffas fyra gånger per år, och består av kommunikationsansvariga bland Livsmedelsföretagens medlemmar.

Är du kommunikationsansvarig och vill delta, kontakta Livsmedelsföretagens kommunikations- och näringspolitiske chef Jimmy Sandell.

Public Affairs-gruppen

Livsmedelsföretagens Public Affairs-grupp fungerar som en arbetsgrupp och bollplank för Livsmedelsföretagen i viktiga näringspolitiska frågor.

Arbetar du med public affairs-frågor och vill ingå i gruppen, kontakta Livsmedelsföretagens näringspolitiska expert Sara Sundquist.

Arbetsmiljönätverket

Livsmedelsföretagens Arbetsmiljönätverk fungerar som kunskapskälla och bollplank för Livsmedelsföretagens arbetsmiljöfrågor samt inhämtar synpunkter vid remissförfaranden. Nätverket anordnar regelbundna informationsinsatser i relevanta arbetsmiljöfrågor.

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill delta i nätverket, kontakta Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.