fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Referensgrupper

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

Exportnätverket
FoU-referensgruppen
Livsmedelsföretagens förhandlingsråd
Kommittén för livsmedelslagstiftning
Nutritionsgruppen
Nätverket för arbetsgivarfrågor
Kommunikationsgruppen

Exportnätverket

 • är sakkunnigt och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor som rör export.
 • består av representanter från företag som exporterar eller vill exportera livsmedel.
 • är en naturlig plattform för dialog med beslutsfattare särskilt inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • verkar för att svensk livsmedelsexport fördubblas (från 50 till 100 miljarder kr/år) till 2025.
 • verkar för ökad export genom att främja stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag nationellt och internationellt.
Livsmedelsföretagens exportnätverk.

Exportnätverket:                      

Mats Martinsson Orkla Foods
Mikael Bonnevier Wadstens Chark
Pernilla Korshag Korshags
Per Rosengren Saltå Kvarn
Erica Bertilsson Arvid Nordquist
Fredrik Olastuen Guldfågeln
Eva Häussling Svenskt Näringsliv
Paula Eriksson Pernod Ricard
Björn Westin Löfbergs Lila
Henrik Olson Swedish Match
Anna-Carin Jonsson Umlax
Christer Javette Kockens
Georgios Manthos Kiviks
Anders Olsson Spendrups
Lars Stenbom Vintage Chocolate
Stefan Kühne Gotlands Bryggeri
Krister Zackari Lantmännen
Rasmus Bäckström Livsmedelsföretagen (sammankallande)

FoU-referensgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

Delar av Livsmedelsföretagens FOU-referensgrupp.

FoU-referensgruppen:

Håkan Ahlmén Semper
Rickard Albin Lyckeby Culinar
Maria Enholm Polarbröd
Joanna Franzen Vinnova (adjungerad)
Helena Fredriksson Lantmännen
Pia Fäldt Bakels Aromatic
Ingemar Gröön Nordic Sugar
Ulrika Gunnerud Fazer bageri
Ewa Göthe Barilla
Elna Hallgard Orkla Foods Sverige
Kjell Ivarsson LRF (adjungerad)
Åsa Josell Atria Scandinavia (ordförande)
Peter Langborg Wejse Arla Foods
Mats Lennersten Orkla Confectionery & Snacks
Leif Lundin RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Mikael Nilsson Findus Sverige
Ranveig Nåbo ASM Foods
Karin Petersson Oatly
Susanne Rask Solina
Alexandra Thorn SIA-glass
Malin Thors AarhusKarlshamn
Johanna van Schaik Dernfalk Formas (adjungerad)
Kerstin Wessberg Pernod-Ricard
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd

Förhandlingsrådet har styrelsens uppdrag att utgöra arbetsgivardelegation i övergripande frågor på arbetare- och tjänstemannaområdet i avtalsförhandlingar. Förhandlingsansvaret finns kvar hos styrelsen.

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd:

Lars Appelqvist, Löfbergs AB (avtalet för kafferosterier), ordförande i rådet
Stefan Fritzdorf, Vivels i Stockholm AB (bageriavtalet)
Einar Botten, Spendrups Bryggeri AB (bryggeriavtalet)
Eva Fröberg
, Lantmännen (kvarnavtalet och konservavtalet)
Anders Hagström, Swedish Match AB (tobaksavtalet)
Stefan Hägneryd, Orkla Foods Sverige AB (konservavtalet)
Karin Jansson, Kronfågel AB (matfågelavtalet)
Mikael Svelch, Arla Foods (mejeriavtalet)
Ulrika Adolfsson, Estrella AB (chokladavtalet)
Magnus Nilsson, HK Scan AB (slakt- och charkavtalet)
Ulrika Melinder, Fazer Bageri AB (bageriavtalet)
Per de Bartha, Fiedler och Lundgren AB (tobaksavtalet)
Kerstin Lindström, The Absolut Company AB (vin- och spritavtalet)
Arne Dahlberg, Coca-Cola European Partners AB (bryggeriavtalet)

Kommittén för livsmedelslagstiftning

 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning:

Håkan Malmros AAK
Gina Kylin Arlafoods
Håkan Hulander Bakels Sweden AB
Lotta Elmér Atria
Peter Bengtsson Carlsberg
Vibeke Fentz Coca-cola
Helena Gustavsson Dafgårds
Ulrika Rilbe Estrella
Lina Almgren Nilsson Finax
Petra Prejer Findus
Maria Larsson HKScan
Anja Sundgren Kavli
Stina Andren Kivik
Morgan Bråse Klädesholmen
Johanna Jansson Lantmännen
Erica Björnström LRF-mjölk
Christer Karlsson Arom- och kryddföreningen
Maria Lund Löfbergs
Eva Hultbäck Midsona
Ulrika Malmqvist Mondelez
Erik Svensson Nestle
Karin Levall Oatly
Rebecka Persson Orkla Food Sverige
Marianne Lilja Hallberg Paulig
Tanja Buch-Weeke Pepsico
Lena Dåderman Pernod-Ricard, The Absolut Company AB
Helena Havglim Pågen
Magnus C Svensson Semper
Malin Fredriksson Spendrups
Thomas Isilar-Söderman Swedish Match
Maria Skoglund Unilever

Nutritionsgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen:

Karin Arkbåge Lantmännen (ordförande)
Joana Alves Dias Arla Foods
Andreas Björkheden Atria Scandinavia
Per Frank Nestlé
Ewa Hansson Findus Sverige
Anders Högberg Orkla
Annika Jovinge O. Kavli
Daniel Karlsson Fazer bageri
Frida Keane Coca-Cola
Ulrika Malmqvist Mondelez
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Eva Skoog Unilever Sverige
Julia Strömblad Lenhoff Oatly
Catharina Tennefors Semper
Malin Thors AarhusKarlshamn
Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Nätverket för arbetsgivarfrågor

Nätverket för arbetsgivarfrågor fungerar som bollplank till Livsmedelsföretagens förhandlare i arbetsrätts- och avtalsfrågor.

Nätverket för arbetsgivarfrågor:

Lars Appelqvist, Löfbergs AB (avtalet för kafferosterier), ordförande i rådet
Stefan Fritzdorf, Vivels i Stockholm AB (bageriavtalet)
Einar Botten, Spendrups Bryggeri AB (bryggeriavtalet)
Eva Fröberg, Lantmännen (kvarnavtalet och konservavtalet)
Anders Hagström, Swedish Match AB (tobaksavtalet)
Stefan Hägneryd, Orkla Foods Sverige AB (konservavtalet)
Karin Jansson, Kronfågel AB (matfågelavtalet)
Mikael Svelch, Arla Foods (mejeriavtalet)
Ulrika Adolfsson, Estrella AB (chokladavtalet)
Magnus Nilsson, HK Scan AB (slakt- och charkavtalet)
Ulrika Melinder, Fazer Bageri AB (bageriavtalet)
Per de Bartha, Fiedler och Lundgren AB (tobaksavtalet)
Kerstin Lindström, The Absolut Company AB (vin- och spritavtalet)
Arne Dahlberg, Coca-Cola European Partners AB (bryggeriavtalet)
Eva Pålsson (Cloetta)
Heléna Eriksson (Löfbergs)
Ann-Sofie Jansson (Mondelez)
Eva Nyberg (Dafgård)
Petra Hallin (Skånemejerier)
Therese Nilsson van Ewijk (Åbro)

Kommunikationsgruppen

Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och kommunikationskanal för Livsmedelsföretagen i viktiga kommunikationsfrågor. Kommunikationsgruppen träffas fyra gånger per år, och består av kommunikationsansvariga bland Livsmedelsföretagens medlemmar.

Är du kommunikationsansvarig och vill delta, kontakta Livsmedelsföretagens kommunikationschef Jimmy Sandell.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy