fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Referensgrupper

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

Exportnätverket
FoU-referensgruppen
Livsmedelsföretagens förhandlingsråd
Kommittén för livsmedelslagstiftning
Nutritionsgruppen
Nätverket för arbetsgivarfrågor
Kommunikationsgruppen

Exportnätverket

 • är sakkunnigt och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor som rör export.
 • består av representanter från företag som exporterar eller vill exportera livsmedel.
 • är en naturlig plattform för dialog med beslutsfattare särskilt inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • verkar för att svensk livsmedelsexport fördubblas (från 50 till 100 miljarder kr/år) till 2025.
 • verkar för ökad export genom att främja stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag nationellt och internationellt.
Livsmedelsföretagens exportnätverk.

Exportnätverket:                      

Mats Martinsson Orkla Foods
Mikael Bonnevier Wadstens Chark
Pernilla Korshag Korshags
Per Rosengren Saltå Kvarn
Erica Bertilsson Arvid Nordquist
Fredrik Olastuen Guldfågeln
Eva Häussling Svenskt Näringsliv
Paula Eriksson Pernod Ricard
Björn Westin Löfbergs Lila
Henrik Olson Swedish Match
Anna-Carin Jonsson Umlax
Christer Javette Kockens
Georgios Manthos Kiviks
Anders Olsson Spendrups
Lars Stenbom Vintage Chocolate
Stefan Kühne Gotlands Bryggeri
Krister Zackari Lantmännen
Rasmus Bäckström Livsmedelsföretagen (sammankallande)

FoU-referensgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

Delar av Livsmedelsföretagens FOU-referensgrupp.

FoU-referensgruppen:

Håkan Ahlmén Semper
Rickard Albin Lyckeby Culinar
Maria Enholm Polarbröd
Joanna Franzen Vinnova (adjungerad)
Helena Fredriksson Lantmännen
Pia Fäldt Bakels Aromatic
Ingemar Gröön Nordic Sugar
Ulrika Gunnerud Fazer bageri
Ewa Göthe Barilla
Elna Hallgard Orkla Foods Sverige
Kjell Ivarsson LRF (adjungerad)
Åsa Josell Atria Scandinavia (ordförande)
Peter Langborg Wejse Arla Foods
Mats Lennersten Orkla Confectionery & Snacks
Leif Lundin RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Mikael Nilsson Findus Sverige
Ranveig Nåbo ASM Foods
Karin Petersson Oatly
Susanne Rask Solina
Alexandra Thorn SIA-glass
Malin Thors AarhusKarlshamn
Johanna van Schaik Dernfalk Formas (adjungerad)
Kerstin Wessberg Pernod-Ricard
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd

Förhandlingsrådet har styrelsens uppdrag att utgöra arbetsgivardelegation i övergripande frågor på arbetare- och tjänstemannaområdet i avtalsförhandlingar. Förhandlingsansvaret finns kvar hos styrelsen.

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd:

Lars Appelqvist, Löfbergs AB (avtalet för kafferosterier), ordförande i rådet
Stefan Frizdorf, Vivels i Stockholm AB (bageriavtalet)
Einar Botten, Spendrups Bryggeri AB (bryggeriavtalet)
Eva Fröberg
, Lantmännen (kvarnavtalet och konservavtalet)
Anders Hagström, Swedish Match AB (tobaksavtalet)
Stefan Hägneryd, Orkla Foods Sverige AB (konservavtalet)
Karin Jansson, Kronfågel AB (matfågelavtalet)
Mikael Svelch, Arla Foods (mejeriavtalet)
Ulrika Adolfsson, Estrella AB (chokladavtalet)
Carina Hörstedt, HK Scan AB (slakt- och charkavtalet)
Ulrika Melinder, Fazer Bageri AB (bageriavtalet)
Per de Bartha, Fiedler och Lundgren AB (tobaksavtalet)
Tove Parot, The Absolut Company AB (vin- och spritavtalet)
Arne Dahlberg, Coca-Cola European Partners AB (bryggeriavtalet)

Kommittén för livsmedelslagstiftning

 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning:

Karin Arkbåge Järna Mejeri
Peter Bengtsson
 Carlsberg
Katharina Björnek Midsona
Karin Bothén Findus
Morgan Bråse Klädesholmen Seafood
Tanja Buch Weeke Pepsico Nordic
Henrik Dahlquist Fria bröd
Lena Dåderman The Absolut Company AB – Pernod Ricard
Lotta Elmér Atria Scandinavia
Vibeke Fentz Coca-Cola
Helena Gustavsson Dafgårds
Katri Hautanen Fria bröd
Helena Havglim Pågen
Jan Holm Pågen
Jette Krarup Nestlé
Gina Kylin, Arla Foods
Karen Laursen Pepsico Nordic
Marianne Lilja Hallberg Santa Maria
Annelie Lundell HK Scan
Ulrika Malmqvist Mondelez
Håkan Malmros AAK Sweden
Maria Molin Estrella
Emma Norbäck Delicato
Marcus Persson AAK Sweden
Rebecka Persson Orkla
Petra Prejer Findus
Malin Regebro Abdon Mills/Finax
Marie Rydén Livsmedelsföretagen (ordförande)
Sisko Rönnmark Spendrups
Maria Skoglund Unilever
Anja Sundgren Kavli
Magnus Svensson Semper
Thomas Söderman Swedish Match
Eva Tollin Odbratt LRF Mjölk
Maria Åberg Santa Maria

Nutritionsgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen:

Karin Arkbåge Lantmännen (ordförande)
Joana Alves Dias Arla Foods
Andreas Björkheden Atria Scandinavia
Per Frank Nestlé
Ewa Hansson Findus Sverige
Anders Högberg Orkla
Annika Jovinge O. Kavli
Daniel Karlsson Fazer bageri
Frida Keane Coca-Cola
Ulrika Malmqvist Mondelez
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Eva Skoog Unilever Sverige
Julia Strömblad Lenhoff Oatly
Catharina Tennefors Semper
Malin Thors AarhusKarlshamn
Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Nätverket för arbetsgivarfrågor

Nätverket för arbetsgivarfrågor fungerar som bollplank till Livsmedelsföretagens förhandlare i arbetsrätts- och avtalsfrågor.

Nätverket för arbetsgivarfrågor:

Viveka Nilsson The Absolut Company
Ulf Nydahl Atria Scandinavia
Tomas Strandberg Svenskt Butikskött AB
Stefan Hägneryd Orkla Foods AB
Eva Pålsson Cloetta AB
Mikael Svelch Arla Foods AB
Malin Edlund Doggy AB
Madelene Hagman Findus Sverige AB
Lovisa Furusten Fazer Bageri AB
Karin Jansson Kronfågel
Helena Eriksson Löfbergs Lila AB
Fredrik Heidenholm Pågen Färskbröd AB
Eva Nyberg Dafgård
Eva Fröberg Lantmännen
Einar Botten Spendrups bryggerier AB
Claes-Anders Bengtsson Fazer Bageri AB
Björn Jonsson Norrmejerier
Ann-Sofie Jansson Mondelez
Anders Hagström Swedish Match AB
Alexandra Berglund HKScan Sweden AB
Arne Dahlberg Coca Cola Enterprises
Hanna Grasso Skånemejerier AB
Emma Hallström Mondelez

Kommunikationsgruppen

Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och kommunikationskanal för Livsmedelsföretagen i viktiga kommunikationsfrågor. Kommunikationsgruppen träffas fyra gånger per år, och består av kommunikationsansvariga bland Livsmedelsföretagens medlemmar.

Är du kommunikationsansvarig och vill delta, kontakta Livsmedelsföretagens kommunikationschef Jimmy Sandell.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy