fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Referensgrupper

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

Exportnätverket
FoU-referensgruppen
Kommittén för livsmedelslagstiftning
Nutritionsgruppen
Nätverket för arbetsgivarfrågor
Kommunikationsgruppen

Exportnätverket

 • är sakkunnigt och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor som rör export.
 • består av representanter från företag som exporterar eller vill exportera livsmedel.
 • är en naturlig plattform för dialog med beslutsfattare särskilt inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • verkar för att svensk livsmedelsexport fördubblas (från 50 till 100 miljarder kr/år) till 2025.
 • verkar för ökad export genom att främja stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag nationellt och internationellt.
Livsmedelsföretagens exportnätverk.

Exportnätverket:                      

Mats Martinsson Orkla Foods
Mikael Bonnevier Wadstens Chark
Pernilla Korshag Korshags
Per Rosengren Saltå Kvarn
Erica Bertilsson Arvid Nordquist
Fredrik Olastuen Guldfågeln
Eva Häussling Svenskt Näringsliv
Paula Eriksson Pernod Ricard
Björn Westin Löfbergs
Henrik Olson Swedish Match
Anna-Carin Jonsson Umlax
Christer Javette Kockens
Georgios Manthos Kiviks
Anders Olsson Spendrups
Lars Stenbom Vintage Chocolate
Stefan Kühne Gotlands Bryggeri
Rasmus Bäckström Livsmedelsföretagen (sammankallande)

FoU-referensgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

Delar av Livsmedelsföretagens FOU-referensgrupp.

FoU-referensgruppen:

Åsa Josell Atria Scandinavia (ordförande)
Håkan Ahlmén Semper
Dan Bengtsson SIA-glass
Klara Båth 
RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Maria Enholm Polarbröd
Joanna Franzen Vinnova (adjungerad)
Helena Fredriksson Lantmännen
Marie Gidlund Sweden Food Arena (adjungerad)
Ingemar Gröön Nordic Sugar
Anders Högberg Orkla
Kjell Ivarsson LRF (adjungerad)
Peter Langborg Wejse Arla Foods
Mats Lennersten Estrella
Ranveig Nåbo
 ASM Foods
Karin Petersson Oatly
Laura Pirkola Fazer
Susanne Rask
 Solina
Vera Söderberg HK Scan
Malin Thors Rosenquist Lyckeby Culinar
Johanna van Schaik Dernfalk Formas (adjungerad)
Kerstin Wessberg Pernod-Ricard
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Kommittén för livsmedelslagstiftning

 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning:

Håkan Malmros AAK
Håkan Hulander Bakels Sweden AB
Lotta Elmér Atria
Peter Bengtsson Hafi
Maria Nylén Dafgårds
Ulrika Rilbe Estrella
Petra Prejer Findus
Maria Häger HKScan
Stina Andren Kivik
Morgan Bråse Klädesholmen
Elisabeth Daginder Lantmännen
Erica Björnström LRF-mjölk
Christer Karlsson Arom- och kryddföreningen
Maria Lund Löfbergs
Peter Bjerkebo Midsona
Ulrika Malmqvist Mondelez
Charlotte Ringstrand Nestlé
Karin Levall Oatly
Rebecka Persson Orkla Food Sverige
Marianne Lilja Hallberg Paulig
Frøydis Hisdal Pepsico
Lena Dåderman Pernod-Ricard, The Absolut Company AB
Helena Havglim Pågen
Magnus C Svensson Semper
Therese Rice Spendrups
Thomas Isilar-Söderman Swedish Match
Kaisa Virtanen Unilever

Nutritionsgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen:

Lovisa Martin Marais Lantmännen (ordförande)
Lea Brader Arla Foods
Susanne Bryngelsson RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Per Frank Nestlé
Ulrika Gunneryd Oatly
Ewa Hansson Findus Sverige
Karin Jonsson Paulig
Annika Jovinge O. Kavli
Frida Keane Coca-Cola
Ulrika Malmqvist Mondelez
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Stina Nordqvist Svensk Fågel
Rebecka Persson Orkla Foods Sverige
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Maria Skoglund Atria Sweden
Eva Skoog Unilever Sverige
Catharina Tennefors Semper
Mikaela Thelander Fazer
Malin Thors Rosenquist Culinar
Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Nätverket för arbetsgivarfrågor

Nätverket för arbetsgivarfrågor fungerar som bollplank till Livsmedelsföretagens förhandlare i arbetsrätts- och avtalsfrågor.

Är du HR- eller personalansvarig och vill delta, kontakta Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk.

Kommunikationsgruppen

Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och kommunikationskanal för Livsmedelsföretagen i viktiga kommunikationsfrågor. Kommunikationsgruppen träffas fyra gånger per år, och består av kommunikationsansvariga bland Livsmedelsföretagens medlemmar.

Är du kommunikationsansvarig och vill delta, kontakta Livsmedelsföretagens kommunikationschef Jimmy Sandell.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy