fbpx
Hoppa till innehåll

Referensgrupper och nätverk

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

Exportnätverket

 • är sakkunnigt och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor som rör export.
 • består av representanter från företag som exporterar eller vill exportera livsmedel.
 • är en naturlig plattform för dialog med beslutsfattare särskilt inom ramen för livsmedelsstrategin.
 • verkar för att svensk livsmedelsexport fördubblas (från 50 till 100 miljarder kr/år) till 2025.
 • verkar för ökad export genom att främja stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag nationellt och internationellt.
Livsmedelsföretagens exportnätverk.

Exportnätverket

Mats Martinsson Orkla Foods
Mikael Bonnevier Wadstens Chark
Pernilla Korshag Korshags
Per Rosengren Saltå Kvarn
Erica Bertilsson Arvid Nordquist
Fredrik Olastuen Guldfågeln
Eva Häussling Svenskt Näringsliv
Paula Eriksson Pernod Ricard
Björn Westin Löfbergs
Henrik Olson Swedish Match
Anna-Carin Jonsson Umlax
Christer Javette Kockens
Georgios Manthos Kiviks
Anders Olsson Spendrups
Lars Stenbom Vintage Chocolate
Stefan Kühne Gotlands Bryggeri
Rasmus Bäckström Livsmedelsföretagen (sammankallande)

FoU-referensgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

Delar av Livsmedelsföretagens FOU-referensgrupp.

FoU-referensgruppen

Anders Högberg Orkla (ordförande)
Linda Bell Formas (adjungerad)
Dan Bengtsson SIA-glass
Jens Bengtsson Culinar
Elin Boll Arla Foods
Klara Båth 
RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Magnus Därth Kött &Charketuriföretagen (adjungerad)
Anders Ferlin Scan
Helena Fredriksson Lantmännen
Marie Gidlund Sweden Food Arena (adjungerad)
Karin Hallin Saedén
 Norrmejerier
Jesper Johansson Barilla
Karin Petersson
 Oatly
Laura Pirkola Fazer
Susanne Rask
 Solina
Sara Röken ASM Foods
Annika Ternevi Paulig
Kerstin Wessberg Pernod-Ricard
Sandra Widmark Polarbröd
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Kommittén för livsmedelslagstiftning

 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning

Christer Karlsson Arom- och kryddföreningen
Emilie Olldén Arla Foods
Lotta Elmér Atria (ordförande)
Aleksandra Ramadanovic Dafgårds
Ida Widahl Estrella
Petra Prejer Findus
Ida Sjöstrand Foodmark
Erik Svensson GB Foods
Caroline Samuelsson Frid HK Scan
Malin Fredriksson Kavli
Stina Andren Kiviks musteri
Elisabeth Daginder Lantmännen
Marie Rydén Livsmedelsföretagen (sammankallande)
Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Ulrika Ehrhardt Livsmedelsföretagen
Maria Lund Löfbergs
Eva Hultbäck Midsona
Ulrika Malmqvist Mondelez
Charlotte Ringstrand Nestlé
Karin Levall Oatly
Rebecka Persson Orkla Food Sverige
Maria Gustafsson Pepsico
Roger Johansson Pernod- Ricard
Birgitta Sjögren Polarbröd
Magnus C Svensson Semper
Ida Granroth Solina
Aurelia Kopcynska Spendrups
Lotta Borgström Swedish Match
Kaisa Virtanen Unilever
Sofie Ouakim Österlens mejeri

Nutritionsgruppen

 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen

Lovisa Martin Marais Lantmännen (ordförande)
Jenny Bergh O Kavli
Elin Boll Arla Foods
Susanne Bryngelsson RISE Jordbruk och Livsmedel (adjungerad)
Johan Eriksson Norrmejerier
Anders Ferlin HK Scan
Per Frank
 Nestlé
Ulrika Gunneryd Oatly
Maria Gustafsson Pepsico
Ewa Hansson Findus Sverige
Jesper Johansson Barilla
Karin Jonsson Paulig
Charlotte Kalin Coca-Cola
Maria Kesjitalo Arvid Nordquist
Ulrika Malmqvist Mondelez
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Rebecka Persson Orkla Foods Sverige
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Maria Skoglund Atria Sweden
Mikaela Thelander Fazer
Gordana Ullén Kiviks musteri
Jenny Wessblad Hårdh Alex&Phil
Nicklas Amelin
 Livsmedelsföretagen
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)

Hållbarhetsnätverket

Livsmedelsföretagens Hållbarhetsnätverk fungerar som kunskapskälla och bollplank för Livsmedelsföretagen i viktiga hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsnätverket träffas fyra gånger per år, och består av hållbarhetsansvariga på Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Är du hållbarhetsansvarig och vill delta, kontakta Sara Sundquist, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Livsmedelsföretagen.

Kommunikations- och PA-gruppen

Livsmedelsföretagens kommunikations- och public affairsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och kommunikationskanal för Livsmedelsföretagen i viktiga kommunikations- och public affairsfrågor. Gruppen träffas fyra gånger per år, och består av personer som arbetar med kommunikation, PR och public affairs bland Livsmedelsföretagens medlemmar.

Är du intresserad av att delta, kontakta Livsmedelsföretagens kommunikations- och näringspolitiske chef Jimmy Sandell.

Arbetsmiljönätverket

Livsmedelsföretagens Arbetsmiljönätverk fungerar som kunskapskälla och bollplank för Livsmedelsföretagens arbetsmiljöfrågor samt inhämtar synpunkter vid remissförfaranden. Nätverket anordnar regelbundna informationsinsatser i relevanta arbetsmiljöfrågor.

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor och vill delta i nätverket, kontakta Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.