fbpx
Hoppa till innehåll

Vi företräder Sveriges godaste industri

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som verkar för att livsmedelsproducenter i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Om Livsmedels­företagen

Livsmedelsföretagen har cirka 750 medlemsföretag som representerar alla typer av livsmedelsproducenter – små och stora, med svenska och utländska ägare, familjeägda, jordbrukskooperativa med flera.

I Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar totalt närmare 45 000 personer. Livsmedelsindustrin utgör Sveriges tredje största industrigren sett till omsättning och antal anställda.

Livsmedelsföretagen tillvaratar och främjar företagens gemensamma intressen då det gäller arbetsgivarfrågor och branschspecifika frågor. Organisatoriskt är vi uppdelade i fyra avdelningar: arbetsrätt/förhandling, näringspolitik, kommunikation och administration.

Ideell förening

Livsmedelsföretagen är en ideell förening, men termerna arbetsgivarorganisation och bransch- och arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. Förbundet har ett helägt dotterbolag, Li service AB.

Förbundet förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för våra medlemsföretag samt stöttar medlemsföretagen i centrala förhandlingar.

Från servicebolaget får medlemsföretagen tillgång till löpande information och rådgivning kring livsmedelsrelaterade frågor, lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser. Bolaget anordnar också kurser, utbildningar och konferenser.

De flesta av Livsmedelsföretagen medlemmar är också medlemmar i en eller flera delbranschföreningar. Även om föreningarna samverkar mycket med Livsmedelsföretagen är de självständiga organisationer. Delbranschföreningarna företräder inte sina medlemmar i arbetsgivarfrågor.

På Livsmedelsföretagens kansli arbetar cirka 25 personer. Livsmedelsföretagen har kontor i Stockholm.