fbpx
Hoppa till innehåll

Rapporter

Här kan du ladda ner och läsa våra senaste rapporter om livsmedelsindustrin. 

Sök

Många bäckar små

Ladda ner rapporten
Rapporten ”Många bäckar små” handlar om hur svenska livsmedelsproducenter driver omställningen till ett hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Syftet med rapporten är att visa hur mycket livsmedelsindustrin faktiskt gör och hur mycket som kan åstadkommas genom innovation, frivillighet och tusentals små men viktiga förändringar, modifieringar, projekt och initiativ. Rapporten bygger på 24 exempel på hur svenska livsmedelsproducenter arbetar med hälso- och hållbarhetsfrågor.

Var ska livsmedelsindustrin hitta 20000 nya medarbetare? (2023)

Ladda ner rapporten
En rapport om framtidens kompetensbehov och dagens kompetensbrist i Sveriges tredje största industri. Rapporten bygger på en digital enkät till Livsmedelsföretagens 800 medlemmar varav 134 företag deltog. Tillsammans anställer de 134 deltagande företagen 69 procent av det totala antalet medarbetare i svensk livsmedelsindustri.

Slutrapport: Mer mat – fler jobb

Ladda ner rapporten
Denna slutrapport beskriver projektresultaten i Mer mat – fler jobb utifrån Livsmedelsföretagens perspektiv. Rapporten fokuserar på valideringsprojektet som projektletts av Livsmedelsföretagen och inriktat sig på livsmedelsföretag med industriell produktion. Rapporten beskriver även hur de andra projektinsatserna kommit Livsmedelsföretagens medlemmar till del.

Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport

Ladda ner rapporten
Brist på handelsrepresentation, trög myndighetsbyråkrati och protektionistiska exportförbud. Det är några av hindren som måste undanröjas för att svensk livsmedelsexport ska kunna nå sin fulla potential, enligt vår rapport ”Fem avgörande hinder för svensk livsmedelsexport”, där vi även presenterar fem konkreta åtgärder för att öka exporten. Rapporten bygger på rapporter och dokument från WTO, OECD, Europeiska kommissionen, Regeringskansliet, Kommerskollegium, Tillväxtverket och Business Sweden. Dessutom har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts, bland annat med representanter från Regeringskansliet, Kommerskollegium, Business Sweden och med Livsmedelsföretagens egna experter.

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag (2018)

Ladda ner rapporten
I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar Livsmedelsföretagen faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes starka varumärke och Irlands framgångsrika livsmedelsstrategi. Många av de identifierade faktorerna är sådana som Sverige kan och borde ta efter för att lyfta den svenska livsmedelsindustrin till nästa nivå.

Exportrapporten – Vad kan vi lära av andra länder och industrier? (2018)

Ladda ner rapporten
Hur kan Sverige fördubbla sin livsmedelsexport från 50 till 100 miljarder kr? I ”Exportrapporten” tittar vi närmare på hur de svenska life science-, trä- och stålindustrierna samt livsmedelsexportörerna Danmark, Irland och Finland arbetar för att öka exporten. Utifrån vår analys kommer vi med sex konkreta förslag som kan öka den svenska livsmedelsexporten.

Startuprapporten – Matentreprenörerna som formar framtidens livsmedelsindustri (2017)

Ladda ner rapporten
2010–2014 grundades 732 svenska livsmedelsföretag som fortfarande är aktiva idag. I Livsmedelsföretagens Startuprapport berättar 100 av företagen om hur det har gått, vilka trender man ser, vad det finns för utmaningar och vilka mål man har. Gemensamt för de nystartade företagen är en stark tro på framtiden för svensk livsmedelsproduktion trots hård konkurrens och stora utmaningar.

Folkhälsa och matglädje

Ladda ner rapporten

Snabb, snäll och dyr – Framgångsfaktorer för svenska livsmedelsföretag (2016)

Ladda ner rapporten
Finns det något recept för att lyckas som företag i den tuffa svenska livsmedelsindustrin? Livsmedelsföretagen har gått igenom branschens mest framgångsrika bolag för att hitta nyckeln till lönsamhet och goda resultat. Vad har en norrländsk brödkaka gemensamt med en småländsk prilla? Vilka gemensamma nämnare finns? Vad kan man lära sig av dem? Rapporten bygger på en analys av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsbolag och syftar till att ge inspiration kring hur företag kan lyckas inom livsmedelsindustrin.

Livsmedelsföretagen rapport: Skatt mot bättre vetande (2016)

Ladda ner rapporten

Uppföljning av livsmedelsindustrins åtagande om hållbar palmolja (2015)

Ladda ner rapporten

Smalare med skatt – om effekterna av punktskatt på mat (2014)

Ladda ner rapporten

Mat för hälsa och välbefinnande (2014)

Ladda ner rapporten
Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor, Mat för hälsa och välbefinnande, utgör en målsättning för Livsmedelsföretagen och dess medlemmar i arbetet för hälsosamma matvanor. Grundinställningen har tagits fram av Livsmedelsföretagens Nutritionsgrupp och fastställts av styrelsen. Företagen beaktar så långt som möjligt grundinställningen vid utveckling av och information om produkter. Grundinställningen sammanfattar i nio punkter hur livsmedelsindustrin vill medverka till hälsosamma matvanor och har ett fokus på produktutbud, märkning och marknadsföring samt kunskap.

Attraktiv och hållbar mat för hälsa – forsknings- och innovationsagenda för livsmedelskedjan (2013)

Ladda ner rapporten
SIK, Livsmedelsföretagen och Food Science Sweden har tillsammans med Googol Business Navigator tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för livsmedelskedjan; ”Attraktiv och Hållbar Mat för Hälsa”. Agendan har tagits fram med stöd från Vinnova och i processen har ett stort antal aktörer från hela livsmedelskedjan medverkat, från industri såväl som från akademi och offentlig sektor. Agendan utgör underlag för det arbete som nu startat för att ta fram ett strategiskt innovationsprogram för livsmedel.

Inte vilken industri som helst (2013)

Ladda ner rapporten
I den här rapporten får du en inblick i svenskens förhållande till mat och till den svenska livsmedelsindustrin. Här får du veta vilket godis som marknadsför Sverige bättre än Millenium-trilogin, varför Instagram fylls med skrytsamma matbilder och hur det kommer sig att svenska matkonsumenter är de tryggaste i Europa, trots upprepade matlarm. Du får även möta företag och personer verksamma inom industrin. En av Sveriges vassaste näsor, en minister som älskar småländska isterband och det svenska företaget som ligger bakom svenska smaksuccéer som lakritspucken.

Guld i gröna skogar – Bärplockning från självförsörjning till industri (2013)

Ladda ner rapporten