Styrelse

Följande styrelse valdes vid ordinarie förbundsstämma den 3 maj 2018:

Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Suppleanter