Styrelse

Följande styrelse valdes vid ordinarie förbundsstämma den 11 maj 2016:

Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Adjungerade ledamöter