fbpx
Hoppa till innehåll

Livsmedel och lagstiftning

I en alltmer globaliserad värld där handeln med livsmedel ökar är det viktigt att vi har enkla, klara och tydliga regler kring livsmedelsproduktionen, både för våra medlemsföretag och för konsumenterna.

Regler och lagstiftning som påverkar livsmedelsföretag i Sverige beslutas i de allra flesta fall på EU-nivå. Tendensen är att EU har ökade ambitioner när det gäller att reglera livsmedelsbranschen, inte minst inom ramen för den europeiska livsmedelsstrategin ”Farm to fork”.

Det är viktigt att lagstiftningen är tydlig och förutsebar, samt att den bygger på solida beslutsunderlag. Det handlar både om vetenskaplig forskning och god kännedom om vilka konsekvenser olika regler får för livsmedelsproducenterna.

Lagstiftningen på livsmedelsområdet är omfattande, teknisk och detaljerad. Det huvudsakliga syftet är att ge konsumenterna säkra och ärligt deklarerade livsmedel. Till exempel finns det regler för:

Så arbetar Livsmedels­företagen med regler och lagstiftning

Livsmedelsföretagen driver och bevakar medlemsföretagens intressen beträffande utformningen och tillämpningen av livsmedelslagstiftningen. Vi bistår också med råd och stöd till våra medlemmar när det gäller tolkningen av lagstiftningen och vi anordnar seminarier och utbildningar för våra medlemmar. För att stärka den svenska livsmedelsindustrins röst i EU-sammanhang jobbar vi på Livsmedelsföretagen strategiskt med att informera svenska och europeiska beslutsfattare om olika EU-reglers konsekvenser för den svenska livsmedelsindustrin. Vi bygger allianser med likasinnade och samverkar också i hög grad med FoodDrinkEurope, vår europeiska branschorganisation.

Våra förslag på åtgärder

Ett av huvudområdena inom den svenska livsmedelsstrategin gäller regler och villkor. Här driver Livsmedelsföretagen följande frågor:

  • Sverige behöver agera mer proaktivt och i tidigare skeden i EU:s beslutsprocesser för att driva EU:s regelutveckling i rätt riktning.
  • Tillämpningen av EU-lagstiftning behöver vara i linje med andra medlemsländer, för att inte missgynna svenska producenter.
  • Utveckla och förstärka det systematiska samrådsarbete som påbörjats mellan myndigheter och bransch gällande beslut och tillämpning av EU-lagstiftning.
  • Vi saknar en tydlig återspegling av livsmedelsstrategin i hur regelverken tillämpas av ansvariga myndigheter. Det behövs en likvärdig och lösningsorienterad tillämpning där regelförenkling, företagsperspektiv i tillämpningen av lagstiftningen, flexibilitet och samverkan med branschen är viktiga komponenter

Stöd för ditt arbete med livsmedel och lagstiftning

Livsmedelsföretagen bistår med råd och stöd till våra medlemmar när det gäller tolkningen av lagstiftningen, och vi anordnar seminarier och utbildningar för våra medlemmar om olika delar av livsmedelslagstiftningen. Du som medlem kan skicka dina frågor om livsmedelslagstiftning till bransch@li.se.

Den löpande dialogen med medlemsföretagen är viktig. Genom utskickslistorna för livsmedelslagstiftning involveras medlemsföretagen i viktiga frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.

Här kan du anmäla dig till våra utskickslistor (endast för medlemsföretag)

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Hon är generalsekreterare för Kvarnföreningen, den nordiska glassföreningen North European Ice cream Association, direktör i Choklad- och kexfabikantföreningen och samordnar referensgruppen för kvalitet, lagstiftning och märkning (KLM). Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen och har en Master of Science från Högskolan i Karlstad