fbpx
Hoppa till innehåll

Märkning av livsmedel

Reglerna för märkning är harmoniserade inom EU genom informationsförordning (1169/2011).

Livsmedelsföretagens Märkningshandbok, femtonde upplagan, utkom hösten 2023 och innehåller ett stort antal uppdateringar gällande EU:s märkningsregler bl a i informationsförordningen. Arbetet har utförts i samarbete med experter vid ett flertal företag.

Närings- och hälsopåståenden

Användningen av närings- och hälsopåståenden regleras av förordning (EG) nr 1924/2006. Reglerna gäller märkning och marknadsföring av livsmedel riktade både mot konsument och storhushåll. Det är frivilligt att använda närings- och hälsopåståenden på livsmedel.

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och Swedish Nutrition Foundation (SNF) tagit fram en handbok vars syfte är att underlätta för företagen att använda hälsosamma budskap på ett ansvarsfullt sätt genom att ge en överblick över relevanta regler och tolka dessa regler.

Handboken kommer att uppdateras under 2021 med ett ändringsblad.

Dokument

Relaterade länkar

Kontaktperson

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.