Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Märkning av livsmedel

Reglerna för märkning är harmoniserade inom EU genom informationsförordning (1169/2011).

Livsmedelsföretagens Märkningshandbok, fjortonde upplagan, utkom hösten 2016 med anledning av EU:s nya informationsförordning. Arbetet har utförts i samarbete med experter vid ett flertal företag.

Närings- och hälsopåståenden

Användningen av närings- och hälsopåståenden regleras av förordning (EG) nr 1924/2006. Reglerna gäller märkning och marknadsföring av livsmedel riktade både mot konsument och storhushåll. Det är frivilligt att använda närings- och hälsopåståenden på livsmedel.

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och Swedish Nutrition Foundation (SNF) tagit fram en handbok vars syfte är att underlätta för företagen att använda hälsosamma budskap på ett ansvarsfullt sätt genom att ge en överblick över relevanta regler och tolka dessa regler.

Handboken kommer att uppdateras under 2021 med ett ändringsblad.

Dokument

Relaterade länkar

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.