fbpx
Hoppa till innehåll

Egenkontroll

EU har sedan 2006 gemensamma regler om hygien och kontroll. Reglerna är flexibla och inriktade på de mål som ska uppnås. Det är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för att produkterna är säkra, rätt märkta och att de kan spåras ett steg bakåt och ett steg framåt i hanteringen.

I hygienreglerna ställs krav på de förhållanden som ska råda (grundförutsättningar) och det arbetssätt (HACCP, riskanalys och kritiska styrpunkter) som ska användas. Egenkontroll är företagens ”verktyg” för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav.

Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till verksamheten. Det innebär att verksamheten ska ha ändamålsenliga lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner, exempelvis när det gäller rengöring, personalhygien och märkning.

Därefter ska alla faror som kan finnas i verksamheten identifieras. För varje råvara och tillverkningssteg går man igenom vilka mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som finns. Farorna ska bedömas, förebyggas och övervakas. Det ska bestämmas i förväg vad som ska göras när något blir fel.

Det är viktigt att egenkontrollen fungerar och är en del av den dagliga verksamheten.

Hjälp i arbetet med egenkontroll

De nationella branschriktlinjerna är bedömda av Livsmedelsverket och är branschens egen beskrivning av hur företagen kan göra för att uppfylla lagstiftningens krav.

Relaterade länkar

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.