fbpx
Hoppa till innehåll

Konjunkturbrev

Livsmedels­företagens konjunkturbrev

Fyra gånger om året publicerar Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal ett konjunkturbrev som redovisar hur det går för industrin på aggregerad nivå. Konjunkturbrevet bygger på en enkät bland medlemsföretagen och den senaste offentliga statistiken.

2024

2023

Konjunkturbrev Q3 2023
pdf, 395.2 KB
Konjunkturbrev Q2 2023
pdf, 462.0 KB
Konjunkturbrev Q1 2023
pdf, 247.4 KB
Konjunkturbrev Q4 2022
pdf, 302.4 KB

2022

Konjunkturbrev Q3 2022
pdf, 289.5 KB
Konjunkturbrev Q2 2022
pdf, 267.7 KB
Konjunkturbrev Q1 2022
pdf, 1,007.8 KB
Konjunkturbrev Q4 2021
pdf, 199.9 KB

2021

Konjunkturbrev Q3 2021
pdf, 335.3 KB
Konjunkturbrev Q1 2021
pdf, 941.0 KB
Konjunkturbrev Q4 2020
pdf, 304.1 KB

2020

Konjunkturbrev Q3 2020
pdf, 252.6 KB
Konjunkturbrev Q2 2020
pdf, 255.5 KB
Konjunkturbrev Q1 2020
pdf, 252.4 KB
Konjunkturbrev Q4 2019
pdf, 247.9 KB

2019

2017

Konjunkturbrev Q3 2017
pdf, 461.0 KB
Konjunkturbrev Q2 2017
pdf, 543.3 KB
Konjunkturbrev Q1 2017
pdf, 585.1 KB
Konjunkturbrev Q4 2016
pdf, 497.9 KB

2016

2015

Konjunkturbrev Q3 2015
pdf, 379.5 KB
Konjunkturbrev Q2 2015
pdf, 417.0 KB
Konjunkturbrev Q1 2015
pdf, 362.9 KB
Konjunkturbrev Q4 2014
pdf, 349.3 KB

2014

Konjunkturbrev Q3 2014
pdf, 265.0 KB
Konjunkturbrev Q2 2014
pdf, 586.1 KB
Konjunkturbrev Q1 2014
pdf, 576.0 KB
Konjunkturbrev Q4 2013
pdf, 576.7 KB

2013

2011

Konjunkturbrev Q3 2011
pdf, 325.1 KB
Konjunkturbrev Q2 2011
pdf, 919.3 KB
Konjunkturbrev Q1 2011
pdf, 206.7 KB
Konjunkturbrev Q4 2010
pdf, 334.5 KB

2010

Konjunkturbrev Q3 2010
pdf, 113.8 KB

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98

Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen med följande ansvarsområden: ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering. Det innebär att han bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagens verksamheter. Sina iakttagelser berättar han bland annat om i kvartalsvisa Konjunkturbrev och i olika sammanhang med fokus på svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor.