fbpx
Hoppa till innehåll

Hållbarhet

För att föda en växande befolkning behöver den globala produktionen och konsumtionen av livsmedel förändras. Lösningarna finns inom hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till livsmedelsproduktion och vidare till dagligvaruhandeln och konsumenten. Livsmedelsindustrin i Sverige ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Produktionen av livsmedel – från jord till bord – har en omfattande påverkan på såväl den lokala miljön som det globala klimatet. Samtidigt måste produktionen av näringsrika, högkvalitativa livsmedel öka för att föda en global befokning som år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder. Det är viktigare än någonsin att bygga motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem som kan möta dessa utmaningar, säkerställa matsäkerheten och skydda planeten för kommande generationer. Med konstruktiva relationer och rätt politisk miljö och infrastruktur kan den svenska livsmedelsindustrin leverera verkligt grön tillväxt samtidigt som den producerar kvalitetsmat och dryck för en växande befolkning.

Livsmedels­företagens hållbarhetsmanifest

Det huvudsakliga verktyget för vårt arbete med hållbarhetsfrågor är vårt hållbarhetsmanifest.  Manifestet skapades för att ta med alla på resan mot hållbar mat, inte minst de små och medelstora företagen som sett till antalet företag utgör cirka 90 % av vår medlemsbas. Vi bjuder in alla medlemmar att ta del av och ingå i detta samarbete kring våra gemensamma mål om hållbara livsmedelssystem.

Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest

Så arbetar vi med hållbarhetsfrågor

Utöver manifestet arbetar vi aktivt med att informera våra medlemsföretag om viktiga regelförändringar. Genom remisshantering och nära kontakter med myndigheter och andra aktörer inom hållbarhetsområdet arbetar vi kontinuerligt för att göra regelverken enkla, konstruktiva och anpassade till företagens behov och verklighet. Livsmedelsföretagen:

  • Genomför workshops, ger vägledning och rådgivning.
  • Samverkar i olika hållbarhetsfrågor i relevanta forum och dialogplattformar tillsammans med andra intressenter, myndigheter, Svenskt Näringsliv och FoodDrinkEurope.
  • Ger information om och diskuterar nyheter, lagstiftning remisser, pågående seminarium och aktiviteter, tips och råg genom vårt Hållbarhetsnätverk
  • Stöttar plattformen för riskgrödor hos ETI Sverige
  • Inspirerar till ett mer hållbart livsmedelsystem genom att delge goda exempel, anordna eller tipsa om seminarium och aktuella praktiska workshops eller verktyg.

Behöver ditt företag ett bollplank i hållbarhetsarbetet?

Kontakta oss! Vi delar gärna med oss och bidrar med support och hjälp. Vårt Hållbarhetsmanifest hittas här och det vill vi se så många som möjligt underteckna.

Huvudansvarig

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.