fbpx
Hoppa till innehåll

Livsmedels­företagens hållbarhetsmanifest

Manifestet bygger på fem hållbarhetsåtaganden som Livsmedelsföretagens medlemmar kan ansluta sig till. Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och tillhandahålla relevant information om företagets del av åtagandet.

1

En fossilfri industri

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.
2

Halvera matsvinnet

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.
3

Material­återvinningsbara förpackningar

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.
4

Goda villkor i leverantörsled

Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.
5

Effektivare vattenanvändning

Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Vill du veta mer eller ansluta ditt företag?

Klicka på denna länk för att skriva upp ditt företag så tar vi kontakt och berättar mer.

Framtidens hållbara matsystem

Framtidens hållbara matsystem är ett magasin som går ut som bilaga i Dagens Industri. Sedan 2020 har tre magasin producerats, med hållbar matproduktion som övergripande tema. Magasinet är ett samarbete mellan Livsmedelsföretagen och Heja Framtiden.

Framtidens hållbara matsystem #1

Framtidens hållbara matsystem #2

Framtidens hållbara matsystem #3

Samtliga artiklar och podcasten Heja Framtiden hittar du här.