fbpx
Hoppa till innehåll

Goda villkor i leverantörsled

Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

För livsmedelsindustrin är värnandet om goda arbetsvillkor och ansvarstagande för relationen mellan anställda och arbetsgivare central såväl i våra egna företag som hos våra leverantörer. På samma vis som varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande och varje fall av oetisk eller olaglig behandling av arbetstagare är oacceptabel i våra egna företag är de det även det hos våra leverantörer. För oss är det viktigt att även anställda i våra leverantörsled har acceptabla arbetsvillkor.

”För en arbetsgivar-organisation som Livsmedels­företagen är värnandet om goda arbetsvillkor centralt. Naturligtvis i våra egna företag, men också hos våra leverantörer.”
Björn Hellman
VD Livsmedelsföretagen
Så säkerställer Löfbergs schysst kaffe

Kaffe tillhör en av världens allra viktigaste och största handelsvaror och odlas i cirka 80 länder, många av dem med utbredd fattigdom…

50

Varje år importerar vi mat för en bra bit över 50 miljarder kronor från länder utanför EU.

Så upprätthåller Swedish Match hög affärsetik

Swedish Match har flertalet policyer avseende anställning och arbete, affärsetik, miljö och arbetsplats. Alla deras policyer bygger på principerna i FN:s Global Compact…