fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsgivarfrågor

Livsmedelsföretagen har en omfattande rådgivning till medlemsföretagen inom områdena arbetsrätt och förhandlingar. Livsmedelsföretagen tecknar kollektivavtal och arbetar ständigt med att utveckla dessa.

Kollektivavtal

Våra kollektivavtal behöver kontinuerligt utvecklas så att de möjliggör effektiva och konkurrenskraftiga verksamheter. En högt prioriterad uppgift för Livsmedelsföretagen är därför att arbeta tillsammans med fackförbunden och företagsrepresentanter för att modernisera kollektivavtalen.

Läs mer om avtalsrörelsen

Livsmedelsföretagen är en av parterna i Industriavtalet och huvuddelen av våra avtalsförhandlingar förs i enlighet med dess regler. Industriavtalet syftar till att förstärka industrins konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens anställda. Avtalet innebär också en tydlig markering av industrins lönenormerande roll och det innehåller utförliga bestämmelser om förbundsavtalsförhandlingar.

Livsmedelsföretagen har tecknat kollektivavtal för de flesta anställda i livsmedelsföretag som gäller i tre år från den 1 april 2020. Dessa avtal är tecknade med Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. För konditorier, butiker, ostföretag, glassföretag och äggförsäljningsfirmor träffar vi också avtal med Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurangfacket. Här kan du läsa våra kollektivavtal.

Inom samarbetsorganet Arena diskuteras bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling och jämställdhet med motparterna på tjänstemannaområdet. Parterna håller gemensamma seminarier om lönebildning där en enhetlig modell för lönesättning av alla tjänstemän presenteras och diskuteras. Som ett led i satsningen på lönebildning genomför parterna också gemensamma besök på företag för att stödja den lokala tillämpningen. Forum är ett samarbetsorgan med Livsmedelsarbetareförbundet som behandlar såväl arbetsmiljöfrågor som förhandlingsfrågor.

Livsmedelsföretagen deltar också i den sociala dialog för livsmedelsbranschen som förs på EU-nivå.

Omfattande rådgivning

En viktig uppgift för Livsmedelsföretagen är att företräda medlemsföretagen i centrala medbestämmande- och tvisteförhandlingar samt i rättegångar i arbetsrättsliga tvister.

Vi har en omfattande rådgivning till medlemsföretagen inom områdena arbetsrätt, förhandlingar och arbetsmiljö. För varje avtalsområde (delbransch) har vi en förhandlare som genomför avtalsförhandlingar och hjälper företagen med rådgivning i arbetsgivarfrågor och vid tvister. Vår rådgivning når du under kontorstid på telefon 08-762 65 50. Du kan också maila din fråga till radgivning@li.se.

Arbetsgivarguiden

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi samlat all service och information i vår Arbetsgivarguide. Där hittar du kollektivavtal, informationsmaterial, checklistor och blanketter till stöd för företagens hantering av personalfrågor, med mera.

Till Arbetsgivarguiden

Informationsutskick

Information om viktigare förändringar i arbetsgivarfrågor sänds fortlöpande till samtliga medlemsföretag i cirkulär.

I nyhetsbrevet ArbetsgivarNytt informerar vi om nyheter inom arbetsrätt, arbetsmiljö och EU-frågor samt kommenterar och sammanfattar aktuella domar från Arbetsdomstolen. ArbetsgivarNytt skickas till de företagsrepresentanter som anmält sig som prenumeranter.

Utbildningar

Utbildningar om arbetsrätt hålls regelbundet på varierande platser i landet. Vi håller ofta utbildningar ute på företagen som är anpassade till det enskilda företagets behov och önskemål. Du hittar alla våra aktuella utbildningar i kalendern.

Till kalendern

Huvudansvarig

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han verksam vid andra arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv under flera år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän som fastställer det så kallade lönenormerande ”Märket” och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

Avtalsrörelsen 2023

Nuvarande kollektivavtal löper ut i april 2023. Avtalsrörelsen inleds under hösten 2022 och vi återkommer då med mer information.