fbpx
Hoppa till innehåll

Nyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som gör det enklare för konsumenten att välja nyttigt.

Nyckelhålet står för:

  • mindre och/eller nyttigare fett
  • mindre socker
  • mindre salt
  • mer kostfiber och fullkorn

Nyckelhålsmärkta livsmedel ska uppfylla ett eller flera av ovanstående villkor i jämförelse med andra livsmedel av samma typ. Nyckelhålssymbolen kan användas på 33 olika grupper av livsmedel och villkoren är olika för grupperna eftersom de har olika innehåll av näringsämnen.

Vilka regler gäller?

De detaljerade reglerna finns i Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2015:1 och i en vägledning.

Allmänna bestämmelser

  • Sötningsmedel eller godkända nya livsmedel och nya ingredienser med sötande egenskaper får inte ingå.
  • Olja och annat fett som används i produkterna får innehålla totalt högst 2 gram industriellt framställda transfettsyror per 100 gram olja/fett.
  • Livsmedel avsedda för barn under tre år får inte märkas med nyckelhålet.
  • Märkningen är frivillig och gratis.
  • Producenten behöver inte anmäla användning av nyckelhålet.
  • Den livsmedelsproducent som använder nyckelhålsmärkningen ansvarar för att reglerna följs.

Kontroll

I Sverige är det i första hand den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden som kontrollerar nyckelhålsmärkningen. Livsmedelsverket kontrollerar vissa större tillverkare som använder nyckelhålet på en del av sina produkter.

Relaterade länkar

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Hon är generalsekreterare för Kvarnföreningen, den nordiska glassföreningen North European Ice cream Association, direktör i Choklad- och kexfabikantföreningen och samordnar referensgruppen för kvalitet, lagstiftning och märkning (KLM). Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen och har en Master of Science från Högskolan i Karlstad