fbpx
Hoppa till innehåll

Remisser

Här har vi samlat våra senaste remissvar och inspel till regeringen.

Sök
Livsmedelsföretagens inspel till regeringens livsmedelsstrategi, sep 2015.
pdf, 2.8 MB
Sverige behöver en samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedels- och nutritionsområdet. Det skriver Livsmedelsföretagen i inspelet till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Satsningen är en nödvändig och lönsam investering för förbättrad folkhälsa, ett hållbart samhälle och ökad livsmedelsproduktion.
pdf, 4.0 MB
EU-kommissionen vill stärka EFSA och förbättra kommunikationen kring livsmedelsrelaterade risker. Ambitionen välkomnas, men de föreslagna reglerna om öppen publicering av företagens vetenskapliga underlag är oproportionerliga och riskerar att leda till minskade FoU-investeringar i livsmedelsbranschen. Detta framför vi i ett remissvar den 24 maj till Livsmedelsverket.
pdf, 278.5 KB
Sammanfattning från remissvaret: ”Livsmedelsföretagen menar att det hade varit mer lämpligt att först avsluta den kartläggning av frågan om påstådda dubbla kvalitetsstandarder inom EU (”dual quality”) som nu pågår, innan en ny reglering beslutas. Därtill efterlyser Livsmedelsföretagen en konsekvensutredning av förslaget i denna del.
pdf, 1.1 MB