fbpx
Hoppa till innehåll

Bli medlem

Medlemskap i Livsmedels­företagen

Medlemskap i Livsmedelsföretagen är öppet för företag som bedriver verksamhet inom livsmedelsbranschen. I dag har vi närmare 800 medlemsföretag. Medlemskap i Livsmedelsföretagen innebär att företaget också blir medlem i Svenskt Näringsliv.

Som medlem är du del av ett nätverk som ger dig information, stöd och tips. Våra skickliga förhandlare erbjuder en kostnadsfri heltäckande arbetsgivarservice. Livsmedelsföretagens experter stöttar och håller företaget välinformerat i frågor som rör exempelvis livsmedelslagstiftning, råvaruprisutveckling och forskning.  Du får ta del av nyheter och aktuella frågor som rör branschen, inte minst via vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan.

Som medlem har du möjlighet att anmäla dig till våra kurser och utbildningar i till exempel arbetsrätt och arbetsmiljöarbete. Vi skräddarsyr kurser och utbildningar efter aktuella teman eller utifrån våra medlemmars behov.  Utöver detta anordnar vi informationsmöten kring aktuella frågor.

Livsmedelsföretagen bedriver ett omfattande opinionsarbete, är aktivt i media och har täta kontakter med myndigheter, politiker och andra intresseorganisationer. Genom medlemskapet har företaget en möjlighet att engagera sig och påverka den egna branschens utveckling. Livsmedelsföretagens referensgrupper är viktiga forum för detta arbete.

För medarbetare och kunder är medlemskapet i Livsmedelsföretagen en kvalitetsstämpel. Läs gärna våra stadgar.

Kollektivavtal

För medlemmar i Livsmedelsföretagen gäller branschens kollektivavtal som reglerar löner och allmänna anställningsvillkor för alla anställda, både arbetare och tjänstemän. Vilket kollektivavtal som är tillämpligt för er avgörs av vilken typ av verksamhet ni bedriver. Varje avtalsområde har egna bestämmelser och lönenivåer. Alla våra kollektivavtal finns att hitta under Dokument.

Som medlem i Livsmedelsföretagen hjälper vi dig att tolka hur avtalen ska tillämpas genom vår att du får fri tillgång till vår arbetsgivarrådgivning.

Försäkringar

Att ge anställda trygghet genom livet bidrar till att säkerställa bilden av dig som en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en del som gör detta möjligt. Du som arbetsgivare får dessutom själv ett bättre rättsligt skydd vid exempelvis arbetsskador eller dödsfall på jobbet.

Kollektivavtalad tjänstepension och försäkring är en paketlösning som inkluderar alla dina medarbetare och ger ett extra skydd vid;

 • ålderspension
 • sjukdom
 • arbetsskada
 • föräldraledighet
 • arbetsbrist
 • dödsfall

Helt enkelt ett bra kompletterande skydd utöver den allmänna pensionen och de lagstadgade försäkringarna.

Som medlem tar du del av detta genom våra branschanpassade kollektivavtal där den gemensamma lösningen med tjänstepensioner och försäkringar ingår som en del. Väljer du att vara medlem hos Livsmedelsföretagen och Svenskt Näringsliv får du dessutom en bra rabatt på försäkringen som gäller vid arbetsbrist.

Har du frågor kring kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, kontakta Avtalat.
Hos Avtalat får både du som arbetsgivare och dina medarbetare tillgång till kostnadsfri hjälp och information.

Medlemsförmåner

 • Fri rådgivning om arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och andra arbetsgivarrelaterade områden, genom Livsmedelsföretagens jurister.
 • Tillgång till rådgivning vid brådskande ärenden i arbetsgivarfrågor, öppen alla vardagar genom telefon och e-post.
 • Fri rådgivning i arbetsmiljörelaterade frågor, genom Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert.
 • Fri rådgivning vid kris, akut krishantering, medierådgivning och medieträning, hjälp med budskapsplattform.
 • Förebyggande krisstöd såsom scenarioövningar, mediepolicy och krisplan till rabatterat pris.
 • Rabatt på de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän*.
 • Rabatterat arvode hos Gro Advokatbyrå, www.groadvokat.se, rörande bland annat dataskydd (GDPR), VD-avtal, förvaltningsjuridik, tvister rörande arbetsskador och arbetsmiljö. Kontaktperson advokat Annika Elmér, ael@groadvokat.se och telefonnummer 070-573 89 59.
 • Rabatterat arvode hos Advokatfirman MarLaw, www.marlaw.se.se, affärsjuridisk byrå med specialistkompetens inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, GDPR samt avtalsrätt. Vi bistår med såväl rådgivning som förhandlingar inför myndigheter, skiljenämnder och domstolar.
  Kontakta Advokat Daniel Tornberg, daniel.tornberg@marlaw.se/ 070-618 88 28
 • En timmes fri rådgivning samt affärsjuridisk hjälp till rabatterat arvode hos Advokatfirman Delphi kring affärsjuridiska frågor.
  Kontakta Fredrik Nordlöf på fredrik.nordlof@delphi.se eller 08-677 55 60.
 • Fri tillgång till försäkringsvägledning och information från pension- och försäkringsspecialist. www.avtalat.se, 0770-161 000
 • Förmåner och rabatter genom DLF Samköpsavtal. Gäller exempelvis hotell- och konferens, hyrbilar, bensin och kontorsmaterial. www.dlf.se, 070-863 48 50 (Marie Höglund).
 • Fri information och rådgivning om märkning, forskning och utveckling, allergier, tillsatser, hygien, närings- och hälsopåståenden med mera, genom Livsmedelsföretagens branschexperter.
 • Tillgång till Livsmedelsföretagens olika nyhetsbrev som är anpassade till olika befattningar i företaget.
 • Möjlighet att påverka Livsmedelsföretagens verksamhet inom opinion, media och samhällskontakter.
 • Tillgång till unikt medlemsmaterial.
 • Möjlighet att delta i kurser och workshops, som Livsmedelsföretagen anordnar på olika platser i landet. Vi erbjuder även skräddarsydda kurser i era egna lokaler.

Vad kostar det?

Årsavgiften är uppdelad i två delar, en del till Livsmedelsföretagen och en del till Svenskt Näringsliv. För båda delarna finns en minimiavgift. Avgiften är till stor del avdragsgill.

Avgiften till Livsmedelsföretagen är 0,255 % av företagets totala lönesumma (inkl. VD och ägare). Till Svenskt Näringsliv är avgiften 0,063-0,081 % av lönesumman (beroende på antal anställda i företaget).

Medlemskapet innebär oftast en lönsam affär. Bland förmånerna för medlemmar i Livsmedelsföretagen finns en generös rabatt på de kollektivavtalade försäkringarna. För närvarande är rabatten 50 procent eller mer på omställningsförsäkringarna.*

*Medlemmar betalar endast 0,3 % av lönesumman för arbetarnas omställningsförsäkring (FORA). Hängavtalsföretag betalar 0,6 % för samma försäkring. För tjänstemän är motsvarande premie 0,0 % fram till 30 juni 2021, därefter 0,1% av lönesumman för omställningsavtalet och TRR. Hängavtalsföretag betalar 0,4 % fram till 30 juni 2021, därefter 0,5% för samma försäkring.

Dokument

Läs även

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.