fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Medlemskap i Livsmedelsföretagen

Medlemskap i Livsmedelsföretagen är öppet för företag som bedriver verksamhet inom livsmedelsbranschen. I dag har vi närmare 800 medlemsföretag. Medlemskap i Livsmedelsföretagen innebär att företaget också blir medlem i Svenskt Näringsliv.

Som medlem är du del av ett nätverk som ger dig information, stöd och tips. Våra skickliga förhandlare erbjuder en kostnadsfri heltäckande arbetsgivarservice. Livsmedelsföretagens experter stöttar och håller företaget välinformerat i frågor som rör exempelvis livsmedelslagstiftning, råvaruprisutveckling och forskning.  Du får ta del av nyheter och aktuella frågor som rör branschen, inte minst via vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan.

Som medlem har du möjlighet att anmäla dig till våra kurser och utbildningar i till exempel arbetsrätt och arbetsmiljöarbete. Vi skräddarsyr kurser och utbildningar efter aktuella teman eller utifrån våra medlemmars behov.  Utöver detta anordnar vi informationsmöten kring aktuella frågor.

Livsmedelsföretagen bedriver ett omfattande opinionsarbete, är aktivt i media och har täta kontakter med myndigheter, politiker och andra intresseorganisationer. Genom medlemskapet har företaget en möjlighet att engagera sig och påverka den egna branschens utveckling. Livsmedelsföretagens referensgrupper är viktiga forum för detta arbete.

För medarbetare och kunder är medlemskapet i Livsmedelsföretagen en kvalitetsstämpel. Läs gärna våra stadgar.

Kollektivavtal och försäkringar

För medlemmar i Livsmedelsföretagen gäller branschens kollektivavtal som reglerar löner och allmänna anställningsvillkor för alla anställda, både arbetare och tjänstemän. Med kollektivavtalet följer bland annat en skyldighet att teckna särskilda försäkringar för de anställda. Medlemmar i Livsmedelsföretagen har rabatt på dessa försäkringar.  Arbetsgivaren ansvarar för att dessa tecknas via Fora och Collectum som administrerar försäkringarna. Vi hjälper gärna till med praktisk vägledning och information om hur ni ska gå tillväga.

Medlemsförmåner

 • Fri rådgivning om arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och andra arbetsgivarrelaterade områden, genom Livsmedelsföretagens förhandlare.
 • Tillgång till förhandlarjouren vid brådskande ärenden i arbetsgivarfrågor, öppen alla vardagar.
 • Fri rådgivning i arbetsmiljörelaterade frågor.
 • Fri rådgivning vid kris, akut krishantering, medierådgivning och medieträning, hjälp med budskapsplattform.
 • Förebyggande krisstöd såsom scenarioövningar, mediepolicy och krisplan till rabatterat pris.
 • Rabatt på de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän*.
 • Upp till en timmes fri rådgivning samt affärsjuridisk hjälp till rabatterat pris genom Advokatfirman Delphi & Co.08-677 55 60, fredrik.nordlof@delphi.se
 • Fri tillgång till försäkringsvägledning och information från pension- och försäkringsspecialist. www.avtalat.se, 0770-161 000
 • Förmåner och rabatter genom DLF Samköpsavtal. Gäller exempelvis hotell- och konferens, hyrbilar, bensin och kontorsmaterial. www.dlf.se, 0708-634850 (Marie Höglund).
 • Fri information och rådgivning om märkning, forskning och utveckling, allergier, tillsatser, hygien, närings- och hälsopåståenden med mera, genom Livsmedelsföretagens branschexperter.
 • Tillgång till Livsmedelsföretagens olika nyhetsbrev som är anpassade till olika befattningar i företaget.
 • Möjlighet att påverka Livsmedelsföretagens verksamhet inom opinion, media och samhällskontakter.
 • Tillgång till unikt medlemsmaterial.
 • Möjlighet att delta i kurser och workshops, som Livsmedelsföretagen anordnar på olika platser i landet. Vi erbjuder även skräddarsydda kurser i era egna lokaler.

Vad kostar det?

Årsavgiften är uppdelad i två delar, en del till Livsmedelsföretagen och en del till Svenskt Näringsliv. För båda delarna finns en minimiavgift. Avgiften är till stor del avdragsgill.

Avgiften till Livsmedelsföretagen är 0,255 % av företagets totala lönesumma (inkl. VD och ägare). Till Svenskt Näringsliv är avgiften 0,063-0,081 % av lönesumman (beroende på antal anställda i företaget).

Medlemskapet innebär oftast en lönsam affär. Bland förmånerna för medlemmar i Livsmedelsföretagen finns en generös rabatt på de kollektivavtalade försäkringarna. För närvarande är rabatten 50 procent eller mer på omställningsförsäkringarna.*

*Medlemmar betalar endast 0,3 % av lönesumman för arbetarnas omställningsförsäkring (FORA). Hängavtalsföretag betalar 0,6 % för samma försäkring. För tjänstemän är motsvarande premie 0,0 % fram till 30 juni 2021, därefter 0,1% av lönesumman för omställningsavtalet och TRR. Hängavtalsföretag betalar 0,4 % fram till 30 juni 2021, därefter 0,5% för samma försäkring.

Dokument

Läs även

Medlemsservice 08-762 65 00

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.