fbpx
Hoppa till innehåll

Palmolja i svensk livsmedelsproduktion

I mars 2014 beslutade Livsmedelsföretagens styrelse om ett gemensamt åtagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast 2015.

Palmolja är idag världens viktigaste vegetabiliska olja. Palmolja började användas i högre utsträckning när industrin sökte efter ett fett som kunde ersätta de delvis härdade fetter man använde tidigare och som innehöll transfett. Palmolja innehåller inte naturligt transfett, men har mycket goda egenskaper. T ex är palmolja halvfast vid rumstemperatur och stabil mot härskning. Dessa egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den används i.

Exempel på livsmedel där palmolja används är kex, glass och fyllningar i chokladbitar (kakor, praliner och stycksaker). Livsmedelsproducenter använder ofta en blandning av olika fetter, där palmolja kan ingå. Palmolja används också i många andra produkter som biodiesel, i kosmetik, rengöringsmedel, tvål och djurfoder.

Palmolja produceras framför allt i Sydostasien. De två största producentländerna är Malaysia och Indonesien som producerar cirka 87 procent av den globala produktionen. Även på andra kontinenter, framför allt i Afrika och Sydamerika, produceras palmolja. Den intensiva palmoljeproduktionen är behäftad med flera problem, så som avskogning, förlust av biologisk mångfald, svedjebruk och brott mot mänskliga rättigheter.

Att bojkotta all palmolja är dock inte en hållbar lösning. Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer i Sydostasien beroende av palmoljan för sin överlevnad. En bojkott på nationell nivå skulle därför slå fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. En bojkott skulle leda till att mer icke-certifierad palmolja kan produceras, då ett flertal stora marknader inte efterfrågar ansvarsfullt producerad palmolja. Svenska konsumenter bör, i den utsträckning det är möjligt, efterfråga certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja. Oljepalmen är dessutom 4–9 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter.

Ur hälsosynpunkt är det palmoljans höga innehåll av mättat fett och då speciellt den mättade fettsyran, palmitinsyra, som gör att den är omdiskuterad. För högt intag av mättat fett kan leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ren palmolja innehåller cirka 40 procent palmitinsyra. Det finns i dagsläget inget som visar på att palmolja är mer ohälsosam än andra produkter med mycket mättat fett.

Livsmedelsföretagens styrelse beslutade i mars 2014 om ett gemensamt åtagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015. Genom initiativet vill svenska livsmedelsproducenter bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarsfullt producerad och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet och bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar.

Mer än nittio procent av alla svenskproducerade livsmedel stödjer hållbar odling och är certifierad, enligt en rapport som Livsmedelsföretagen tog fram 2015. Andelen segregerad olja ökar, vilket innebär att det även är mer fysiskt certifierad palmolja på den svenska marknaden. Det innebär bland annat en ökad spårbarhet.

Läs även

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.