Få känner till hållbar palmolja

Av de konsumenter som undviker palmolja i livsmedel är det bara 1 av 3 som känner till att det finns hållbar certifierad palmolja, visar en undersökning som Demoskop gjort på Livsmedelsföretagens uppdrag.

– Vi jobbar för att hållbar palmolja ska bli norm i svenskproducerade livsmedel och därför är det viktigt att öka kännedomen hos konsumenterna, säger Johan Anell, CSR- och hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Varannan konsument som känner till att det kan finnas palmolja i livsmedel, undviker att köpa dessa livsmedel, enligt undersökningen. Det klart viktigaste skälet att undvika den är miljöhänsyn.

Samtidigt är det bara en tredjedel som känner till att det finns certifierad palmolja att tillgå och hälften av dem som undviker palmolja uppger att att de skulle bli mer positiva till livsmedel innehållandes palmolja om de visste att den var hållbart producerad.

Livsmedelsföretagen har antagit en branschöverenskommelse om att enbart använda certifierad palmolja enligt RSPO:s principer, senast vid utgången av 2015.

Här hittar du mer information om hållbar palmolja.