Missvisande rapportering om glasspriser

Nyligen har flera medier rapporterat om ökade glasspriser. Tyvärr misslyckas mycket av rapporteringen med att sätta in prisökningarna i ett större sammanhang av generellt ökande livsmedelspriser.

Så här kommenterar vår chefekonom Carl Eckerdal den missvisande rapporteringen:

”Priset på glass har ökat de senaste åren men det har också priset på alla livsmedel. I huvudsak beror de stora prisökningarna för livsmedel på fyra faktorer: coronapandemin, kriget i Ukraina, klimatet/extremväder och den allt svagare svenska kronan. De här faktorerna har lett till att sedan år 2020 har kostnaderna ökat kraftigt för i princip allt som krävs för att producera livsmedel, till exempel energi, drivmedel, transporter, råvaror, insatsvaror och förpackningar.

Priset på glass har dock inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen gjort. Tvärtom faktiskt. Priset på glass var i april 2024 27 procent högre än i januari 2020 medan hela livsmedelskassen ökade med 28 procent under samma tid. Av de hundra olika livsmedelsprodukter som SCB följer varje månad hamnade glass på plats 60 i en rangordning över de produkter som ökat mest i pris mellan januari 2020 och april 2024.”

För mer information

Daniel Emilson

Presschef
Skicka e-post till Daniel
08-762 65 13, 076-275 83 60