fbpx
Hoppa till innehåll

Slut på försäljnings- och lönsamhetstappet för svensk livsmedelsproduktion

I och med årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet. Kostnaderna fortsatte dock att öka, den svaga kronan får tre av fyra företag att längta efter euron och EMV-expansionen blir en dubbelsmäll för producenterna, det är några av nyheterna i Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2024 som även bjuder på en närstudie av den svenska glassindustrin.

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens – rekordlåg lönsamhet hotar

En fortsatt stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de viktigaste konsumenttrenderna som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen just nu. Under 2023 upplevde 87 procent av producenterna en ökande konkurrens från dagligvaruhandelns växande EMV-utbud. Producenternas kostnader fortsätter att öka och den genomsnittliga rörelsemarginalen närmar sig rekordlåga två procent. Det är några av nyheterna i Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q4 2023.

Kommentar till Konjunkturinstitutets rapporter om ökade livsmedelspriser

Konjunkturinstitutets analys av de ökade livsmedelspriserna visar tydligt att den svenska livsmedelsindustrin inte har bidragit till omotiverade prisökningar. Av KI:s analys framgår det att livsmedelsindustrins vinstandel fallit ”extremt mycket” till historiskt låga nivåer. Konjunkturinstitutet bekräftar därmed Livsmedelsföretagens rapportering om kraftigt minskande lönsamhet inom livsmedelsindustrin.

Sjunde raka kvartalet av minskad lönsamhet för svenska livsmedelsproducenter

Inte ens 1 av 10 svenska livsmedelsproducenter uppnår kostnadsökningstäckning. Råvarukostnaderna fortsätter att öka och försäljningen minskar för femte kvartalet i rad, samtidigt som förutsättningarna för att producera livsmedel i Sverige blir allt sämre. 9 av 10 företag anser att Sverigebilden skadats av den brutala gängkriminaliteten. Det är några av nyheterna i Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q3 2023.

Extremväder och kronfall grusar förhoppningarna om billigare livsmedel

Fyra raka kvartal av minskad försäljning, sex raka kvartal av minskad lönsamhet och fortsatta kostnadsökningar. Det redan dystra läget för svenska livsmedelsproducenter förvärras av en rekordsvag krona och konsekvenserna av det alltmer extrema vädret. Utifrån ett kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna, det framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q2 2023.

Seminarium: Debatten om matpriserna – varför blev den så populistisk?

De politiska utspelen och den mediala debatten kring de ökande matpriserna har präglats av populism, faktaresistens och jakt på syndabockar. Samtidigt har de politiska förslagen om hur det kan bli enklare och billigare att producera livsmedel lyst med sin frånvaro. Varför blev det så här och hur kan vi få en mer konstruktiv debatt framåt? Varmt välkommen till Livsmedelsföretagens seminarium i Almedalen den 29 juni kl 13.30-14.30.

Största volymtappet någonsin för svenska livsmedelsproducenter

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade per den sista mars inte uppnått kostnadsökningstäckning samtidigt som kostnaderna fortsatte att öka under årets första kvartal. Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar att göra det under Q2. I bästa fall kan matpriserna börja stabiliseras inom 3–6 månader, det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023.

Starkt fokus på lågpris och EMV slår hårt mot svenska livsmedelsproducenter

För första gången så är jakten på lågpris den viktigaste konsumenttrenden, och den länge ohotade ettan svenskproducerat halkar ner till en fjärdeplats. Ett trendbrott som slår hårt mot de svenska livsmedelsproducenterna som för fjärde kvartalet i rad ser lönsamheten störtdyka. Kostnadsökningarna håller i sig och konsumenterna bör räkna med fortsatta prishöjningar. Det är några av nyheterna i Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q4 2022.