Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Uppdaterad riskvärderingsguide för allergener

Allergener som mjölk, ägg och jordnöt kan förorena livsmedel och utgöra en risk för allergiker. I Livsmedelsverkets guide för riskvärdering av allergener får du som företagare hjälp att beräkna vilka risker denna förorening medför.

Enkät: Hur väl känner du till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder?

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder (även kallad UTP-lagen) har funnits i snart ett år. Men vad innebär den för dig som leverantör? Konkurrensverket genomför nu en enkät för att säkerställa att alla aktörer i livsmedelskedjan vet vilka möjligheter och skyldigheter lagen medför. Enkäten är öppen till den 5 september.

Anmäl dig till våra utskickslistor + digitalt seminarium 16/9

Jobbar du på ett medlemsföretag och vill ta del av riktad information från våra näringspolitiska experter? Då ska du skriva upp dig på våra utskickslistor. Den 16 september anordnar vi ett digitalt seminarium om utskicken och vilken sorts information du som medlem kan få från oss.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Veckan före midsommar fattade Riksdagen beslut om ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter. I korthet innebär lagen att livsmedelsgodkända smaktillsatser är godkända, att det införs en lagstadgad åldersgräns på 18 år och att produkterna måste ha hälsovarningar.

Förslaget: Inrätta nationell ”insatsstyrka” mot matfusk

Regeringen tillsätter en utredning för stärkt offentlig kontroll av fusk i livsmedelskedjan. Uppdraget påbörjas den 1 september och skall redovisas 29 februari 2024. Livsmedelsföretagen välkomnar utredningen och föreslår en "insatsstyrka" mot matfusk enligt dansk modell.

Våga anmäla otillbörliga handelsmetoder

UTP-lagen har varit i kraft sedan november 2021 men livsmedelskedjan präglas fortfarande av snedvriden konkurrens. Om du misstänker att du utsätts för otillbörliga handelsmetoder är det av yttersta vikt att du kontaktar Konkurrensverkets tillsynsenhet. Du kan givetvis vara anonym.

Nystart för våra utskickslistor – viktigt att du anmäler dig (igen)!

Jobbar du på ett medlemsföretag och vill ta del av riktad information från våra näringspolitiska experter? Vi har delvis gjort om våra expertområden och för att du ska få rätt information är det viktigt att du anmäler ditt intresse. Detta gäller även dig som sedan tidigare får riktad information från oss.

Kommande gränsvärden för PFAS i animaliska livsmedel

Det finns ett förslag från EU-kommissionen att införa gränsvärden för PFAS i animaliska livsmedel. Livsmedelsföretagen har getts möjlighet att senast 20 maj lämna synpunkter på förslaget till Livsmedelsverket. Vi tar gärna emot synpunkter från medlemsföretagen som vi kan ta vidare till Livsmedelsverket.

Informationsmöte om lagen om otillbörliga handelsmetoder

Den 11 maj kl. 12:15-13:15 anordnar Livsmedelsföretagen ett webbinarium om den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder, även kallad UTP-lagen, som varit på plats sen 1 november förra året. Webbinariet sker via Teams och är öppet för Livsmedelsföretagens medlemmar.

Livsmedelsverket: Märkning av produkter med andra ingredienser

Kriget i Ukraina har påverkat leveranserna av råvaror till livsmedelstillverkning. Livsmedelsverket meddelar att företag som snabbt måste ändra sina recept bör kunna använda förtryckta förpackningar utan att märka om dem, till dess att de är slut. Men då måste de informera konsumenter på annat sätt.

EU-kommissionen föreslår direktiv om hållbar bolagsstyrning

Den 23 februari antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv om hållbar bolagsstyrning, due diligence. Förslaget riktar sig främst till större företag och syftet är att främja hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende i de globala värdekedjorna.