fbpx
Hoppa till innehåll

Stort behov av ökade statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation

Staten satsar alldeles för lite på forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Därmed riskerar Sverige att tappa sin position som en världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion och att missa målen i bland annat Parisavtalet och EU:s färdplan för klimatet. I sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024 efterlyser Livsmedelsföretagen en kraftfull statlig satsning inom livsmedelsområdet.