Anmäl dig till Research and Innovation for Food Security

Sätt ett stort kryss för den 15 mars i kalendern! Då arrangerar Food Science Sweden konferensen ”Research and Innovation for Food Security” med fokus på livsmedelsförsörjning och behovet av samarbete mellan akademi och andra samhällsaktörer för att stärka beredskapen.

Food Science Swedens konferens 2023 tar upp frågan om livsmedelsförsörjning och behovet av samarbete mellan akademi och andra samhällsaktörer för att utveckla kunskap, bästa praxis och innovationer som stärker vår beredskap. Vid konferensen kommer sambandet mellan livsmedelsförsörjning, resiliens och ett hållbart livsmedelssystem att diskuteras – går de hand i hand? Medverkar gör akademi, industri och myndigheter, och från Livsmedelsföretagens sida deltar Patrik Strömer, näringspolitisk expert med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden.

Dessutom får du på konferensen de senaste rönen inom livsmedelsvetenskap genom att lyssna på doktorander inom den nationella forskarskolan i livsmedelsvetenskap – LiFT.

Se hela programmet och anmäl dig här!