Arbetsmiljö: LIA utskottsmöte 17 september

Livsmedelsföretagen välkomnar våra medlemsföretag till ett utskottsmöte om LIA den 17 september. På mötet ges möjlighet att diskutera förslag på förbättringar av LIA och att få praktisk information samt ställa frågor.

Tid: tisdag den 17 september 2024 kl. 9.30 – 11.30

Plats: digitalt via Teams

Anmälan: görs senast den 12 september till arbetsmiljo@li.se

Livsmedelsföretagen har återkommande utskottsmöten som syftar till att låta dig som företagare i livsmedelsbranschen komma med synpunkter, frågor och förbättringsförslag avseende LIA. Mötet är öppet för alla Livsmedelsföretagens medlemsföretag och med oss vid mötet är Filippa Restadh, Kundansvarig IA-systemet, AFA Försäkring.

Vad är IA och LIA?

IA är en förkortning för ”Informationssystem om Arbetsmiljö”, ett webbaserat informationssystem för att rapportera, följa upp och åtgärda händelser på arbetsplatsen. Systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. Läs mer här.

Har du frågor om LIA eller arbetsmiljö?

Vid frågor om LIA eller andra arbetsmiljöfrågor, är du som medlem alltid välkommen att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert